Pierwsze efekty środowiskowej akcji “Komputer dla Ucznia”

Akcja "Komputer dla Ucznia"

Od tygodnia trwa środowiskowa akcja KOMPUTER DLA UCZNIA, której celem jest wsparcie dzieci, które ze względów ekonomicznych są wykluczone z możliwości zdalnej nauki w czasie epidemii koronawirusa.

Podsumowanie zbiórki po pierwszym tygodniu:

 • Zebrano: 23.550 zł oraz 1 laptop
 • Liczba wniosków/formalnych zapytań: 29
 • Przekazano dofinansowanie lub zakupiony/otrzymany sprzęt komputerowy dla:
  • Rodzina zastępcza z Rejowca Fabrycznego – 2.700 zł
  • Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim – przekazano 2 laptopy o łącznej wartości 5.400 zł
  • Rodzina zastępcza z Międzyrzecza Podlaskiego – 2.700 zł
  • Rodzina zastępcza z Radzynia Podlaskiego – 2.700 zł
  • Rodzina zastępcza z Kotla – 2.700 zł
 • Odmówiono realizacji 1 wniosku
 • W trakcie procedowania są 4 dalsze wnioski na łączną kwotę ok. 10.800 zł
 • Trwają rozmowy w sprawie bezpośredniego finansowania 5 wniosków przez partnerów.

Na dzień 7 kwietnia 2020 r. brakuje finansowania na około 15 wniosków/zapytań formalnych. Wpływają kolejne, a zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin/instytucji w trudnej sytuacji finansowej jest duże.

Jako organizatorzy liczymy na wsparcie akcji zarówno przez firmy infrastruktury bankowej, banki, jak i pracowników naszego środowiska, które zawsze wykazywało się ogromną wrażliwością i zaangażowaniem w sytuacjach trudnych. Wierzymy, że nasze wspólne zaangażowanie umożliwi wielu dzieciom dostęp do zdalnej nauki i będzie naszym wspólnym wkładem w rozwój edukacji dzieci i młodzieży.

Dobrowolne wpłaty można kierować na wyodrębniony rachunek bankowy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości w Banku ING Bank Śląski SA, nr: 52 1050 1025 1000 0090 8085 9599, z dopiskiem „KOMPUTER DLA UCZNIA”.

Zachęcamy Państwa również do przekazania sprawnego sprzętu komputerowego, który otrzymają potrzebujące dzieci (kontakt w tej sprawie: pomoc@wib.org.pl).

Z góry dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażują się w tę akcję. Zainteresowanym firmom wspierającym oferujemy możliwość zamieszczenia logo na stronach Organizatorów akcji oraz na portalu aleBank.pl.

Akcję organizują: Związek Banków Polskich (inicjator), Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Organizację zbiórki i dystrybucję środków organizuje Fundacja Warszawski Instytut Bankowości – operator Programu „Bankowcy dla Edukacji”. Pomoc kierowana jest do rodzin i instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad niepełnoletnimi podopiecznymi.

Zobacz: Regulamin akcji „Komputer dla Ucznia”.