XIII Spotkanie Klubu Liderów Studenckich – już za nami!

9 listopada 2023 r. odbyło się XIII spotkanie Klubu Liderów Studenckich pn. „Niespodziewany spadek i szokujący wzrost – czyli o sondażach i ich wpływie na nasze decyzje”. Tematyka sondaży wyborczych i badań w szerokim ujęciu, będąca główną osią czwartkowych dyskusji, łączy się bezpośrednio z październikowymi wyborami parlamentarnymi oraz sygnalizowaną przez uczestników Klubu Liderów Studenckich potrzebą usystematyzowania i poszerzenia wiedzy w tej materii.

Gośćmi specjalnymi Klubu Liderów Studenckich byli:

Pan Paweł Piekarski – Prezes Instytutu Badań Pollster,

Pani Monika Kamińska – Dyrektor ds. obsługi Klienta Centrum Badań Marketingowych Indicator,

Pan Edward Korbel – Ekspert ds. badań i komunikacji.

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zrozumienia zasad tworzenia i przeprowadzania sondaży wyborczych oraz szeroko rozumianych badań, dowiedzieli się w jaki sposób tworzone są grupy reprezentatywne, a także tego jak ważną rolę na nasze codzienne życie odgrywają sondaże i badania. Na zakończenie spotkania nasi Goście podjęli się wyzwania zarysowania swojej wizji pracowni sondażowych i badawczych w perspektywie najbliższej dekady.

XIII Klub Liderów Studenckich został zrealizowany w ramach projektu „Aktywny Student” stanowiącego zadanie zlecone MEiN w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.