Dołącz do nas

Realizując jeden z największych programów edukacyjnych w Europie, wiemy, jak ważna jest współpraca. To dzięki współdziałaniu blisko 1000 instytucji i organizacji oraz 7000 osób zaangażowanych w realizację Programu możemy skutecznie dotrzeć do naszych odbiorców.

Codzienna praca na rzecz rozwoju polskiego  społeczeństwa w obszarze finansów, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, nowoczesnych technologii i kompetencji osobistych to duże wyzwanie, ale także doświadczenie, którym dzielimy się z innymi.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych! Jesteśmy otwarci na współpracę indywidualną oraz instytucjonalną.

WSPÓŁPRACA INDYWIDUALNA

Jeśli jesteś:

 •  studentem,
 • nauczycielem,
 • pracownikiem banku,
 • członkiem organizacji pozarządowej,
 • seniorem

  możesz dołączyć do nas i wspólnie z nami realizować projekty, które są Ci bliskie!

Dzięki programom wolontariackim i stażowym możesz sprawdzić się w:

 • realizowaniu lekcji dla dzieci i młodzieży,
 • prowadzeniu szkoleń dla studentów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 • tworzeniu materiałów prasowych, artykułów, raportów i poradników,
 • planowaniu i realizowaniu kampanii społecznych,
 • organizacji ogólnopolskich konferencji, szkoleń i warsztatów.

Współpraca z nami to:

 • bezpłatne szkolenia w zakresie realizowanych przez nas działań (w tym m.in. kompetencji miękkich),
 • umowa z wolontariuszem/stażystą,
 • ubezpieczenie NNW,
 •  certyfikaty i zaświadczenia,
 • możliwość uczestnictwa w najważniejszych ogólnopolskich wydarzeniach świata finansów, nauki i biznesu,
 • cenne doświadczenie i wsparcie rozwoju osobistego,
 • satysfakcja z dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA

Kluczem do skutecznego realizowania działań edukacyjnych jest zainteresowanie wielu podmiotów odpowiedzialnych za edukację polskiego społeczeństwa. Tylko dzięki wspólnym działaniom na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym możemy w pełni wykorzystać potencjał nagromadzony w efekcie wieloletnich doświadczeń.

Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami i jednostkami publicznymi. Chcemy, aby z naszymi działaniami zetknęła się jak największa grupa odbiorców.  Chętnie podejmiemy współpracę z korporacjami i przedsiębiorcami, aby realizując działania z obszaru CSR budować świadomość społeczną w obszarach ekonomii, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości i przekładać ją na codzienne działania.