#5lat BdE

Uruchomiony w czerwcu 2016 r. przez Związek Banków Polskich i Fundację Warszawski Instytut Bankowości Program „Bankowcy dla Edukacji” to 5 lat intensywnych działań i wyzwań, w które zaangażowało się ponad 800 różnego rodzaju instytucji.​ Dziś to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie, którego fundamentem jest bezprecedensowe w skali kraju zaangażowanie całego sektora gospodarki (w tym przypadku bankowego) w masowe, pozaformalne działania edukacyjne.

Jednym z głównych założeń przy inicjowaniu Programu BdE było dotarcie z treściami edukacyjnymi do jak największej grupy odbiorców – niezależnie od wieku czy profesji. W ciągu perspektywy 2016-2020 dotarły one bezpośrednio do blisko 2 milionów osób – uczniów, studentów, dorosłych, przedstawicieli różnych grup zawodowych i seniorów.

 Edukacja ekonomiczna i bezpieczeństwo cyfrowe są niezwykle ważne na każdym etapie życia, a dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że ich obszar tematyczny stale się powiększa. Zmienia się także percepcja systemu finansowego i rozumienie niektórych skomplikowanych problemów z obszaru ekonomii i bankowości.

Najistotniejsze jest to, że mogliśmy promować wiedzę o nowoczesnym systemie płatniczo-rozliczeniowym czy wykorzystywaniu informacji gospodarczej w zarządzaniu ryzykiem – osobistym przez klientów indywidualnych, ale także przez firmy czy jednostki samorządu terytorialnego. Rozmawialiśmy także o bezpieczeństwie cybernetycznym i o bezpiecznym wykorzystywaniu nowych technologii. Dokonaliśmy ogromnego postępu w tych działaniach, zmieniliśmy sposoby komunikowania się, bowiem już widać, że skutki pandemii COVID-19 w wielu obszarach staną się nowymi trendami – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Od 2017 r. w projektach realizowanych w ramach BdE pojawiały się aktywności w formach online lub hybrydowych, oparte o wykorzystanie kanałów i narzędzi zdalnych. Dzięki tym doświadczeniom, gdy w połowie marca 2020 r. w Polsce wprowadzono lockdown spowodowany pandemią COVID-19, działania Programu bardzo szybko osiągnęły zdolność operacyjną, umożliwiając kontakt online m.in. w ramach lekcji i wykładów dla uczniów i studentów, którzy stopniowo przystosowywali się do warunków edukacji zdalnej. W ciągu pierwszych 9 miesięcy funkcjonowania Programu w 2020 r. w tzw. nowej rzeczywistości udało się dotrzeć bezpośrednio do blisko 200 000 odbiorców.

Ta zwinność w zarządzaniu i realizacji projektu była możliwa dzięki zebranym doświadczeniom i wypracowanym relacjom. Program wspiera bowiem ponad 17 tys. współpracujących nauczycieli i ponad 1 tys. pracowników sektora bankowego, przeszkolonych do prowadzenia lekcji w szkołach podstawowych i średnich. Efekty BdE to także zaangażowanie blisko 7 tys. szkół i uczelni oraz ponad 400 porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rok 5-lecia Programu właśnie się rozpoczyna. Przed nami 5. Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który będzie oficjalną inauguracją pakietu działań i inicjatyw pod hasłem #5latBdE przygotowanych i stopniowo włączanych przez cały 2021 rok. Zaplanowane jest m.in. uruchomienie nowych, zdalnych narzędzi, wspierających podnoszenie poziomu szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej w tym np. kursu e-learningowego typu MOOC pn. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” na platformie Navoica, wirtualnej wycieczki po świecie finansów i bankowości czy filmów interaktywnych (w formule „nauka przez działanie”). Jubileusz 5-lecia BdE to także aktywizujące dzieci i młodzież konkursy podejmujące zagadnienia finansów i cyberbezpieczeństwa, ale przede wszystkim czas podziękowań i wyróżnień dla tych, bez których misja edukacyjna Programu nie miałaby szansy na realizację.

– To wszystko nie byłoby bowiem możliwe gdyby nie strategiczne wsparcie kluczowych partnerów – banków państwowych i prywatnych, w tym spółdzielczych oraz Związku Banków Polskich i instytucji infrastruktury bankowej, na czele z Biurem Informacji Kredytowej S.A. i Krajową Izbą Rozliczeniową S.A oraz ich akcjonariuszami. – powiedział Waldemar Zbytek, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości – Cieszymy się także, że marka Programu jest szanowana i doceniana przez instytucje publiczne – zarówno sektorowe, jak Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale i ministerstwa odpowiedzialne za obszary finansów, nauki, edukacji, rozwoju czy cyfryzacji.

Nowa perspektywa rozwoju Programu BdE w latach 2021-2025 zakłada kontynuację długookresowych działań na rzecz konsekwentnego i systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy finansowej Polek i Polaków. Zakres merytoryczny, formy i narzędzia realizacji oraz skala dotarcia, będą odpowiadać na wspólnie określone wyzwania i potrzeby. Nie ulega bowiem wątpliwości, że podobnie jak inne dziedziny życia, edukacja ekonomiczna będzie po pandemii COVID-19 wymagała przedefiniowania i odegra bardzo ważną rolę na etapie wychodzenia z kryzysu. Dziękując za te 5 lat naszym partnerom, patronom i odbiorcom, mam nadzieję, że wspólnie podejmiemy to ambitne zadanie, a korzystając z doświadczeń i efektów realizacji tak szczególnej inicjatywy, uda się te cele w kolejnych latach osiągnąć. – podsumował Waldemar Zbytek, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Warszawski Instytut Bankowości zaprasza uczniów i szkoły z całej Polski do skorzystania z możliwości uczestnictwa w wirtualnej wycieczce po świecie finansów. Dzięki niej, bez wychodzenia z domu będzie można poznać najważniejsze instytucje dla sektora bankowego w Polsce. Inicjatywa realizowana w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji” jest jednocześnie jednym z pierwszych elementów działań jubileuszowych związanych z 5. rocznicą uruchomienia Programu, która przypada na 2021 rok.

 

O finansach, ekonomii i przedsiębiorczości można opowiedzieć na różne sposoby, także artystycznie. Zapraszamy uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Z kredką i pędzlem w świecie finansów”, realizowanym przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości w ramach 5-lecia Programu Bankowcy dla Edukacji.

Czytaj więcej

Tematyka kursu obejmuje zakres bezpieczeństwa urządzeń, haseł, danych osobowych i tożsamości, bankowości elektronicznej i mobilnej oraz zakupów w sieci. Wiedza zdobyta podczas kursu weryfikowana jest poprzez specjalnie przygotowane quizy i testy. Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę.

Kurs MOOC jest dostępny w języku polskim, bez opłat i dla każdego zarejestrowanego użytkownika.

Czytaj więcej

Ponad 1000 osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w V Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który w tym roku odbył się pod hasłem „Rok doświadczeń – lata wyzwań”. To w skali kraju najważniejsze doroczne spotkanie poświęcone dyskusji, wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

Czytaj więcej

Filmy edukacyjne realizowane w ramach kampanii „Bankowcy dla Edukacji” to także głos znanych osób, które angażując się w misję edukacyjną sektora w charakterystycznym dla siebie stylu edukują i przestrzegają przed niebezpieczeństwami świata cyber.

Filmy obejrzeć można teraz także na stronie bankiwpolsce.pl.

Wejdź na stronę


Zapraszamy do obejrzenia jubileuszowego albumu sektorowego Programu „Bankowcy dla Edukacji„. 

To 5 lat intensywnych działań i wyzwań, w które zaangażowało się ponad 800 różnego rodzaju instytucji. W latach 2016-2020 dotarły one bezpośrednio do blisko 2 milionów osób – uczniów, studentów, dorosłych, przedstawicieli różnych grup zawodowych i seniorów. 

Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy!

Dodatek DGP WIB

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego ukazał się 8-stronicowy dodatek prasowy dla studentów do ogólnopolskiego wydania Dziennika Gazety Prawnej przygotowany we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości.

W dodatku m.in. analiza sytuacji finansowej polskich studentów w kontekście ostatniego roku i decyzji o kontynuowaniu nauki w formie zdalnej na podstawie szóstego już Raportu „Portfel Studenta” oraz rozmowa o wynikach badania i płynących z nich wnioskach z prezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości – Waldemarem Zbytkiem.

Projekt dodatku DGP i WIB „Na studia” to efekt współpracy dziennikarzy jednego z największych dzienników w Polsce oraz dziennikarzy studenckich, zintegrowanych wokół idei Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich (OFMA), koordynowanego w ramach projektów edukacyjnych Związku Banków Polskich i WIB.

Dodatek powstał w ramach projektu „Aktywny Student” realizowanego przez WIB we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kompetencje przyszłości studentów a doświadczenia pandemii. Pod takim hasłem 2 grudnia odbyło się webinarium zorganizowane przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu „Aktywny Student”. Wydarzenie odbywające się pod patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich poświęcone było wyzwaniom, które dla szkolnictwa wyższego niesie pandemia i trwająca transformacja cyfrowa.

Czytaj więcej

Z okazji przypadającego na rok 2021 rok jubileuszu 5-lecia Programu „Bankowcy dla Edukacji” oraz przy współpracy z Miesięcznikiem Finansowym BANK mamy przyjemność oddać w ręce szerokiej grupy odbiorców wydanie specjalne Miesięcznika pt. „Gospodarka-Bankowość-Edukacja oczami rektorów polskich uczelni”.   

Publikacja powstała we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości oraz pod patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego jest podsumowaniem cyklu rozmów z rektorami polskich uczelni na temat szeroko pojętej współpracy nauki z biznesem oraz wyzwań jakie stoją przed tymi dwoma światami w najbliższej przyszłości.

Czytaj więcej

 

W imieniu Zarządów Związku Banków Polskich i Fundacji Warszawski Instytut Bankowości pragniemy przekazać wyrazy podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli tę wyjątkową inicjatywę, ukierunkowaną na podnoszenie wiedzy ekonomicznej i kompetencji cyfrowych Polek i Polaków.

Dziękujemy za wsparcie finansowe i merytoryczne, za otwartość na popularyzowanie wiedzy z zakresu finansów, bankowości czy cyberbezpieczeństwa. Cieszy nas, że marka Programu jest  szanowana i doceniana przez instytucje publiczne – zarówno sektorowe, jak i ministerstwa odpowiedzialne za obszary finansów, edukacji, rozwoju czy cyfryzacji.

Mamy nadzieję, że potencjał wypracowany w ramach Programu będziemy nadal wspólnie wykorzystywać, szczególnie w obliczu rodzących się nowych wyzwań ekonomicznych i społecznych na czele z obszarem gospodarki 4.0. Wierzymy, że stały dialog i efektywne relacje instytucji zaufania publicznego
z obywatelami są bardzo pożyteczne i potrzebne.