JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PROGRAMÓW EDUKACJI FINASOWEJ W EUROPIE

Edukujemy wspólnie w imieniu sektora bankowego

Program „Bankowcy dla Edukacji” to wspólna inicjatywa banków i firm infrastruktury bankowej realizowana we współpracy z instytucjami publicznymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi i mediami. To odpowiedź na wieloletnie wyzwania społeczne i rozwojowe dotyczące zagadnień edukacji ekonomicznej, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

Organizatorem prac w ramach Programu BdE jest Warszawski Instytut Bankowości – jeden z czołowych i cenionych NGO w Polsce w zakresie szeroko rozumianej, pozaformalnej edukacji w obszarze finansów i cyberbezpieczeństwa.

Bankowcy dla Edukacji 2022
BDE - styczeń 2021 - ponad 800 współpracujących instytucji

Program BdE dociera do priorytetowych grup wiekowych i zawodowych:

  • dzieci,
  • młodzieży,
  • studentów,
  • seniorów,
  • bankowców,
  • nauczycieli,
  • pracowników uczelni,
  • pracowników JST,
  • dziennikarzy.

Aktualności

ORGANIZATOR

INICJATOR

PARTNERZY STRATEGICZNI