Projekty

W ramach Programu sektorowego Bankowcy dla Edukacji realizowany jest szereg działań, które koncentrują się na różnych grupach docelowych:

Współpraca instytucjonalna

Szkoły

Uczelnie

Pracownicy sektora finansowego

Seniorzy

Inne