Jakość prowadzonych projektów przez WIB w ramach Programu BdE jest wysoko oceniana zarówno przez instytucje sektorowe, jak i publiczne. W wybranych inicjatywach uczestniczą i aktywnie je wspierają Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

Studencka Strefa Medialna przygotowana przez 
WIB podczas Narodowego Kongresu Nauki,
Kraków, wrzesień 2017 r.

Do najważniejszych działań, podejmowanych we współpracy z instytucjami rządowymi – oprócz wsparcia
patronackiego – należą:

  • udział w pracach zespołu roboczego Ministerstwa Finansów, Funduszy
    i Polityki Regionalnej ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania
    rynku finansowego, w tym prac koncepcyjnych nad Narodową Strategią
    Edukacji Finansowej,
  • udział w pracach grupy roboczej Komitetu Rady Ministrów ds.  Cyfryzacji (d. Ministerstwo Cyfryzacji) na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie oraz realizacja kampanii „Seniorze, spotkajmy się w sieci” we współpracy z NASK,
  • realizacja kampanii informacyjnych dla środowiska akademickiego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki (d. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
  • współpraca merytoryczna z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii w projektach popularyzujących rozwiązania z zakresu gospodarki elektronicznej i przedsiębiorczości.
Instytucje publiczne, MEN, MF, MRPiT, NBP, KNF, BFG, NASK