Aktywna Szkoła

Program BdE obejmuje różne działania skierowane do szkół, nauczycieli i uczniów. Są to lekcje, konkursy, ale również działania informacyjno-edukacyjne, realizowane w oparciu o współpracę z mediami i własnymi wydawnictwami.

Jednym z nich jest biuletyn „Aktywna Szkoła” skierowany do kadry zarządzającej szkołami podstawowymi w Polsce – dyrektorów i nauczycieli. Jest on ukierunkowany na popularyzację edukacji ekonomicznej i promocję działań edukacyjnych realizowanych przez Warszawski Instytut Bankowości oraz m.in. Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.