Konkurs “Władysław Grabski inspiracją młodego pokolenia”

WYNIKI KONKURSU

Poniżej lista laureatów nagród głównych i przyznanych wyróżnień.

GRUPA WIEKOWA UCZNIOWIE KLAS I-IV:

LAUREACI NAGRÓD GŁÓWNYCH:

 1. Maja Muras – kl. 4, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie
 2. Zuzanna Czarnecka – kl. 1, Szkoła Podstawowa Józefa Chełmońskiego w Błędowie
 3. Zofia Dróżdż – kl. 3b, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu

 WYRÓŻNIENIA:

 1. Nikola Bilska – kl. 4a, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu
 2. Pola Ciszewska – kl. 2a, Szkoła Podstawowa nr w Łowiczu
 3. Kornelia Godos – kl.4, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Dzierzgówku
 4. Julia Jeznach – kl. 4a, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu
 5. Błażej Świątek – kl. 2, Szkoła Podstawowa w Stachlewie
 6. Nadia Wróbel – kl.4a, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu
 7. Tymon Zagawa – kl. 4a, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu

GRUPA WIEKOWA UCZNIOWIE KLAS V-VIII:

LAUREACI NAGRÓD GŁÓWNYCH:

 1. Lena Muras – kl. 6, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie
 2. Gabriela Szyszczyńska – kl. 6, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Dzierzgówku
 3. Bartosz Świątek – kl. 8, Szkoła Podstawowa w Stachlewie

WYRÓŻNIENIA:

 1. Aleksandra Klepacz – kl. 7, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Dzierzgówku
 2. Lena Kutermankiewicz – kl.7, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Dzierzgówku
 3. Natalia Pokrop – kl. 7, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Dzierzgówku

Zwycięzcom i wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy!
Pozostałym uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie

Cel konkursu

Konkurs ma charakter edukacyjny. Jego celem jest przybliżenie uczniom sylwetki Władysława Grabskiego (wybitnego polskiego ekonomisty), upowszechnienie wiedzy na temat działalności i życia ww. ekonomisty, w zbogacenie programu nauczania w zakresie edukacji finansowej oraz twórcze przedstawienie zagadnień związanych z postacią ww. ekonomisty. 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu Historyczne inspiracje dla przyszłości – Władysław Grabski wybitny Polak Ziemi Łódzkiej.

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych publicznych bądź niepublicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm) zlokalizowanych na obszarze Powiatu Łowickiego, oddzielnie w dwóch grupach wiekowych:

 1. uczniowie klas I-IV
 2. oraz uczniowie klas V-VIII

Uczniowie ww. klas uczestniczą w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych / opiekunów prawnych.

Termin realizacji

Konkurs trwa od 13.11.2023 (od godziny 8.00) do 03.12.2023 (do godziny 23.59).
Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu upływa z dniem 03.12.2023 r. (o godz. 24.00).

Zadanie konkursowe dla poszczególnych grup wiekowych

Zadanie dla uczniów klas I-IV polega na przygotowaniu pracy plastycznej (plakat/portret), związanej z tematem: “Władysław Grabski widziany oczami młodego pokolenia”.

Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej technice plastycznej.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszanych prac konkursowych (w obu grupach wiekowych) są zawarte w Regulaminie Konkursu.

Zadanie dla uczniów klas V-VIII jest dwuetapowe i polega na:

 1. rozwiązaniu krzyżówki tematycznie powiązanej z sylwetką i działalnością polskiego ekonomisty Władysława Grabskiego i wskazaniu poprawnego hasła,
 2. następnie na przedstawieniu własnej interpretacji hasła dowolną techniką plastyczną lub graficzną.

Nagrody

Autorzy trzech (3) najlepszych prac (odrębnie w dwóch grupach wiekowych) otrzymają nagrody rzeczowe:

 1. Grupa wiekowa uczniowie klas I-IV szkól podstawowych:
  I miejsce – karta podarunkowa o wartości 500 zł (pięćset złotych)
  II miejsce – karta podarunkowa o wartości 400 zł (czterysta złotych)
  III. miejsce – karta podarunkowa o wartości 300 zł (trzysta złotych)
 2. Grupa wiekowa uczniowie klas V-VIII szkól podstawowych:
  I miejsce – karta podarunkowa o wartości 700 zł (siedemset złotych)
  II miejsce – karta podarunkowa o wartości 600 zł (sześćset złotych)
  III. miejsce – karta podarunkowa o wartości 500 zł (pięćset złotych)

  Dodatkowo w obu grupach wiekowych Komisja konkursowa przyzna po siedem wyróżnień (od miejsca czwartego do miejsca dziesiątego). Autorzy tych prac otrzymają upominki.

Jak zgłosić pracę do konkursu

Skan lub dobrej jakości zdjęcie Oryginału pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: bde@wib.org.pl.

Mail winien być zatytułowany Konkurs – Władysław Grabski inspiracją młodego pokolenia, a w maila należy wpisać: imię i nazwisko autora, nazwą szkoły ucznia oraz przynależnością do klasy, np. 2b.

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 03.12.2023 r. (do godziny 23:59).

Uczestnicy konkursu nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych przed ogłoszeniem oficjalnych wyników konkursu.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Kontakt

e-mail: bde@wib.org.pl

Organizator / Partner