Transformacja cyfrowa

Jednym z głównych założeń przy inicjowaniu Programu BdE w czerwcu 2016 r., było bezpośrednie dotarcie z treściami edukacyjnymi do głównych odbiorców tj. uczniów, studentów i seniorów, w ramach działań realizowanych stacjonarnie w szkołach, na uczelniach oraz podczas wydarzeń
zewnętrznych jak np. konferencje.

Jednocześnie jednak, już od 2017 r. w projektach uwzględniano aktywności w formach online lub hybrydowych, oparte o wykorzystanie kanałów i narzędzi zdalnych. Pozwoliło to do końca 2019 r. na
skuteczne przygotowanie i wdrożenie przez WIB m.in.:

 • pilotażowego cyklu wykładów dla studentów transmitowanego online jednocześnie
  do 10 uczelni,
 • spotkań online uczniów z ekspertami bankowymi,
 • transmisji „na żywo” z najważniejszego corocznego wydarzenia – Kongresu Edukacji
  Finansowej i Przedsiębiorczości,
 • przeprowadzenia krajowej edycji Europejskiego Quizu Finansowego na platformie Kahoot.
Transfoemacja cyfrowa

Dzięki tym doświadczeniom, gdy w połowie marca 2020 r. w Polsce wprowadzono lockdown,
działania Programu bardzo szybko osiągnęły zdolność operacyjną, umożliwiając kontakt online m.in. w ramach lekcji i wykładów dla uczniów i studentów, którzy stopniowo przystosowywali się do warunków edukacji zdalnej.

Szczególnie istotne stało się upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – co potwierdziło 57% Polaków ankietowanych na zlecenie WIB w sierpniu 2020 r. Przyznali oni, że czas wzmożonej aktywności w sieci i korzystania z kanałów zdalnych utwierdził ich w konieczności rozwijania wiedzy w zakresie kompetencji cyfrowych.

 
W perspektywie rozwoju Programu BdE w kolejnych latach, kwestia nowoczesnych form i narzędzi
dotarcia przy jednoczesnym budowaniu kompetencji ich odbiorców, jest jedną z kluczowych. Oprócz
optymalizacji, podniesienia jakości i zwiększania skali dotarcia już wdrożonych narzędzi takich jak: wykłady,
lekcje, szkolenia, webinary, podcasty przez cały rok jubileuszu 5-lecia zaplanowano uruchamianie
kolejnych, m.in.:
 • kursu e-learningowego typu MOOC pn. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”
  na platformie Navoica,
 • wirtualnej wycieczki po świecie finansów i bankowości,
 • filmów interaktywnych (w formule „nauka przez działanie”).