Program „Bankowcy dla Edukacji”

Cele

Program „Bankowcy dla Edukacji” (BdE) został uruchomiony w połowie 2016 r. jako wspólna, sektorowa odpowiedź sektora bankowego na realne potrzeby edukacji finansowej społeczeństwa oraz wyzwania rozwojowe kraju. Za priorytetowe uznano m.in.:
 • upowszechnianie wiedzy ekonomicznej,
 • podejmowanie działań na rzecz eliminacji zjawiska wykluczenia finansowego,
 • wspieranie budowy pozytywnego wizerunku sektora finansowego,
 • działania na rzecz podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych kadr bankowych.

Edukacja ekonomiczna w XXI wieku:

Edukacja ekonomiczna to niezwykle ważna dziedzina na każdym etapie życia człowieka. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że jej obszar tematyczny stale się powiększa. Finanse osobiste, bankowość, oszczędzanie, kredyty i pożyczki, inwestowanie, cyberbezpieczeństwo – to elementy, których znajomość pozwoli nam skutecznie funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie.

Dzisiaj już od najmłodszych lat spotykamy się z cyfrową rzeczywistością – komputer, tablet, telefon, bankomat, karta płatnicza… Wirtualna przestrzeń to szanse, ale też zagrożenia. Na każdym kroku należy zachować rozsądek i wiedzieć, jak się zachowywać w cyberprzestrzeni w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

W zależności od wieku nasze potrzeby się zmieniają i wymagają różnej wiedzy i umiejętności. Dlatego też, przy realizacji Programu BdE przyjęto założenia stopniowego docierania do priorytetowych grup wiekowych i budowania długoterminowych relacji z instytucjami mogącymi wspierać te działania.

Współpraca

Prowadzenie programu edukacyjnego w proponowanym, zróżnicowanych kształcie i skali jest możliwe dzięki wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń i relacji zbudowanych przez Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji w trakcie realizacji wielu projektów oraz programów prowadzonych w ostatnich latach.

Nieocenione jest stopniowe wspieranie działań przez poszczególne instytucje finansowe, publiczne, jak i coraz liczniejszą grupę NGO-sów. Zbudowany w ciągu pierwszych lat funkcjonowania Programu kapitał ludzki, relacyjny i merytoryczny będzie fundamentem dalszego jego rozwoju w kolejnych latach.

Nagrody i wyróżnienia:

Osiągnięcia Programu BdE i jego operatora WIB są również doceniane przez otoczenie społeczno-gospodarcze. Otrzymane dotychczas wyróżnienia za efekty Programu to m.in.:
 • Godło „Teraz Polska” w kategorii „usługi” (2019)
 • Wyróżnienie specjalne „Best Qualifier” przyznane przez Europejską Federację Bankową (2019)
 • Nagroda Pro Juvenes w kategorii „NGO” przyznana przez Parlament Studentów RP (2018)
 • Nagroda Pro Juvenes w kategorii „Prostudencki Projekt Edukacyjny” przyznana przez Parlament Studentów RP (2017)

Kierunki rozwoju Programu w latach 2019-2024:

 • wspieranie dialogu i współpracy nauki z biznesem
 • działalność badawcza nad poziomem wiedzy finansowej
 • wspieranie rozwoju i świadomości nt. gospodarki cyfrowej i bankowości elektronicznej
 • rozwój nowoczesnych form nauczania (e-learning, platformy edukacyjne)
 • zacieśnianie współpracy z samorządami