Idea

Edukacja ekonomiczna jest niezwykle ważna na każdym etapie życia człowieka. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że jej obszar tematyczny stale się powiększa. Finanse osobiste, bankowość, oszczędzanie, kredyty i pożyczki, inwestowanie – to zagadnienia, których znajomość pozwala efektywnie i bezpiecznie funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie.

Ponadto, już od najmłodszych lat spotykamy się z cyfrową rzeczywistością – komputer, tablet, telefon,
bankomat, karta płatnicza, ale także aplikacje mobilne, rozbudowane serwisy www czy media
społecznościowe – to narzędzia i kanały zdalne, z których coraz chętniej i częściej korzystamy. Nie
należy jednak przy tym zapominać o przestrzeganiu zasad i kształtowaniu właściwych postaw w obszarze
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

We wspólnej odpowiedzi na te i inne wieloletnie wyzwania społeczne i rozwojowe, w czerwcu 2016 r. sektor bankowy w Polsce uruchomił Program „Bankowcy dla Edukacji” (BdE). Jest on realizowany
dzięki strategicznemu wsparciu kluczowych partnerów – banków państwowych i prywatnych,
w tym spółdzielczych oraz Związku Banków Polskich i instytucji infrastruktury bankowej, na czele z Biurem Informacji Kredytowej S.A.Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. oraz ich akcjonariuszami.