Partnerzy

Skuteczna realizacja powszechnej edukacji ekonomicznej wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego, instytucje publiczne, jednostki oświaty, uczelnie, organizacje akademickie, organizacje pozarządowe, media, jak i jednostki samorządu terytorialnego, które są najbliżej codziennego życia polskiego społeczeństwa.

Celem jest wspieranie działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i finansów oraz cyberbezpieczeństwa, skierowanych do różnych grup społecznych.

Banki, fundacje bankowe i firmy
infrastrukturalne

Sektor finansowy


Instytucje publiczne

Jednostki samorządu terytorialnego

Firmy i przedsiębiorstwa

Środowisko akademickie

Organizacje pozarządowe