Partnerzy

Skuteczna realizacja powszechnej edukacji ekonomicznej wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego, instytucje publiczne, jednostki oświaty, uczelnie, organizacje akademickie, organizacje pozarządowe, media, jak i jednostki samorządu terytorialnego, które są najbliżej codziennego życia polskiego społeczeństwa.

Celem jest wspieranie działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i finansów oraz cyberbezpieczeństwa, skierowanych do różnych grup społecznych.

Instytucje publiczne, firmy i organizacje pozarządowe

Banki i firmy
infrastrukturalne

Samorządy

Uczelnie

Media

Naturalnymi partnerami w  Programie BdE stały się media branży finansowej, kilkadziesiąt mediów akademickich i  studenckich oraz media samorządowe.