Współpraca z samorządami

W Programie BdE uczestniczy ponad 400 jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla – od wojewódzkich urzędów marszałkowskich po gminy wiejskie, z którymi w imieniu sektora finansowego porozumienia o współpracy podpisał Warszawski Instytut Bankowości i Związek Banków Polskich.

Ważnym elementem jest również prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych we współpracy z lokalnymi mediami, które wykorzystują przygotowywane materiały edukacyjne na swoich portalach oraz w biuletynach prasowych. Obecnie współpraca jest realizowana z blisko 90 tytułami na terenie całego kraju, które opublikowały już ponad 700 materiałów.

Wśród działań prowadzonych wspólnie z gminami znajdują się m.in. lekcje w szkołach, spotkania z seniorami, a także debaty, konferencje regionalne czy konkursy wiedzy ekonomicznej.

Patronat nad Programem BdE objęły również Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich i Związek Gmin RP.