Wystartowała akcja społeczności bankowej „Komputer dla Ucznia”

Akcja "Komputer dla Ucznia"

W związku z rozszerzaniem się epidemii koronawirusa, weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek nauki zdalnej przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. Sytuacja ta pokazała, jak wiele dzieci wciąż jest wykluczonych z tej formy nauczania ze względów ekonomicznych. Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (operator Programu „Bankowcy dla Edukacji”) uruchomili środowiskową akcję „Komputer dla Ucznia”: program przyznawania dotacji na zakup sprzętu i oprogramowania oraz przekazywanie wycofywanego, ale nadal w pełni sprawnego sprzętu komputerowego.

Szczególnie trudną jest sytuacja w rodzinach i instytucjach sprawujących opiekę zastępczą nad niepełnoletnimi podopiecznymi. Stąd pomysł na wsparcie i dofinansowanie zakupu komputerów dla tych najbardziej potrzebujących.

Do programu zaproszone są banki, firmy infrastruktury bankowej oraz – indywidualnie – pracownicy tego środowiska, którzy w takich sytuacjach zwykle wykazywali się ogromną wrażliwością i zaangażowaniem.

Wierzymy, że akcja umożliwi wielu dzieciom dostęp do zdalnej nauki i wywoła uśmiech na niejednej twarzy, a także będzie kolejnym przykładem realnego wkładu ze strony sektora bankowego w rozwój edukacji dzieci i młodzieży.

Dziękujemy Wszystkim, którzy już zadeklarowali przyłączenie się do akcji.

Bieżące informacje o akcji – w tym informacje o firmach i instytucjach, które nie zastrzegą anonimowości – będzie można przeczytać na portalu aleBank.pl oraz na łamach Miesięcznika Finansowego BANK.

Poniżej podajemy nr rachunku bankowego, na który można przekazywać dobrowolne wpłaty.

Wyodrębniony rachunek bankowy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości w Banku ING Bank Śląski SA, nr: 52 1050 1025 1000 0090 8085 9599, z dopiskiem „KOMPUTER DLA UCZNIA”.

Zachęcamy również do przekazania sprawnego sprzętu komputerowego, który również przekazany zostanie potrzebującym dzieciom (kontakt w tej sprawie: pomoc@wib.org.pl).

Zobacz: Regulamin akcji „Komputer dla Ucznia”.