Trzeci tydzień akcji środowiskowej “Komputer dla ucznia”

Akcja "Komputer dla Ucznia"

Minął trzeci tydzień charytatywnej akcji środowiska bankowego, której celem jest wsparcie dzieci wykluczonych z możliwości zdalnej nauki w czasie epidemii koronawirusa ze względów ekonomicznych – tj. braku niezbędnego sprzętu komputerowego.

Podsumowanie zbiórki na dzień 14 kwietnia 2020 r.:

 • Zebrane środki: 48.800 zł oraz 1 laptop
 • Wpłynęło wniosków/formalnych zapytań: 59
 • Przekazano dofinansowanie lub zakupiony/otrzymany sprzęt komputerowy dla:
  • 31 marca 2020 r.
   • Rodzina zastępcza z Rejowca Fabrycznego (woj. lubelskie): 2.700 zł
  • 3 kwietnia 2020 r.
   • Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim (woj. mazowieckie): 2 laptopy o łącznej wartości 5.400 zł
   • Rodzina zastępcza z Międzyrzecza Podlaskiego (woj. lubelskie): 2.700 zł
   • Rodzina zastępcza z Radzynia Podlaskiego (woj. lubelskie): 2.700 zł
  • 8 kwietnia 2020 r.
   • Rodzina zastępcza z Kotla (woj. dolnośląskie): 2.700 zł
   • Rodzina zastępcza z Borek (woj. lubelskie): laptop o wartości 2.700 zł (od firmy Blue Media)
   • Rodzina zastępcza z Ulan Majorat (woj. lubelskie): laptop o wartości 2.700 zł
   • Rodzina zastępcza z Głogowa (woj. dolnośląskie): laptop o wartości 2.700 zł
  • 9 kwietnia 2020 r.
   • Rodzina zastępcza z Borek (woj. lubelskie): 2.700 zł
   • Rodzina zastępcza z Borek (woj. lubelskie): 2.700 zł
  • 10 kwietnia 2020 r.
   • Rodzina zastępcza z Mińska Mazowieckiego (woj. mazowieckie): 2.700 zł
  • 14 kwietnia 2020 r.
   • Rodzinny dom dziecka w Rejowcu Fabrycznym (woj. lubelskie): 2.700 zł
   • Rodzina zastępcza z Sobolewa (woj. mazowieckie): 2.700 zł
 • Odmówiono realizacji: 3 wniosków
 • Anulowane przez wnioskodawców: 1 wniosek
 • W trakcie procedowania: 5 wniosków, na łączną kwotę ok. 13.500 zł
 • Trwają rozmowy w sprawie przekazania kolejnych 60 komputerów.
 • Do 14 kwietnia 2020 r. na sfinansowanie oczekuje około 35 wniosków/zapytań formalnych.
 • Równocześnie – ze względu na duże zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin/instytucji w trudnej sytuacji finansowej – przedłużono termin składania wniosków do końca kwietnia.

Akcję organizują: Związek Banków Polskich (inicjator), Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Organizację zbiórki i dystrybucję środków  organizuje Fundacja Warszawski Instytut Bankowości – operator Programu „Bankowcy dla Edukacji”.

Pomoc kierowana jest do rodzin i instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad niepełnoletnimi podopiecznymi.

Jako współorganizatorzy akcji liczymy na wsparcie zarówno przez firmy infrastruktury bankowej, banki, jak i pracowników naszego środowiska, które zawsze wykazywało się ogromną wrażliwością i zaangażowaniem w sytuacjach trudnych. Wierzymy, że wspólne zaangażowanie umożliwi wielu dzieciom dostęp do zdalnej nauki i będzie kolejnym, wspólnym wkładem sektora bankowego w rozwój edukacji dzieci i młodzieży.

Dobrowolne wpłaty można kierować na wyodrębniony rachunek bankowy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości w Banku ING Bank Śląski SA, nr: 52 1050 1025 1000 0090 8085 9599, z dopiskiem „KOMPUTER DLA UCZNIA”.

Zachęcamy Państwa również do przekazania sprawnego sprzętu komputerowego, który otrzymają potrzebujące dzieci – kontakt w tej sprawie: pomoc@wib.org.pl

Zobacz: Regulamin akcji “Komputer dla ucznia”

Akcję wspierają m.in.: