Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2022 – 1. dzień

23 marca 2022 r. rozpoczęła się VI edycja Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, czyli corocznego spotkania poświęconego dyskusjom, wymianie doświadczeń i nawiązywaniu współpracy w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. Kongres otworzyli przedstawiciele organizatorów wydarzenia: Michał Polak, Wiceprezes Fundacji WIB oraz Piotr Krygiel, Prezes Zarządu Fundacji GPW.

„Poziom wiedzy finansowej Polaków rośnie. To zasługa wielu osób i instytucji, w tym sektora finansowego, ale i namacalny przykład tego, jak pozytywne efekty można osiągnąć współpracując, a nie konkurując, dyskutując, a nie traktując z rezerwą. Dziś spotykamy się po to, by współpracować, rozmawiać, tworzyć i budować. Reprezentujemy różne instytucje, środowiska i punkty widzenia.” – powiedział Michał Polak witając wszystkich gości Kongresu i podkreślając znaczenie współpracy i współtworzenia inicjatyw edukacyjnych.

Gość specjalny wydarzenia – Chiara Monticone, Senior Policy Analyst, OECD – w swoim wystąpieniu opowiadała o potrzebie edukacji finansowej i konieczności stworzenia strategii na rzecz edukacji finansowej: „Wspólnie z polskim rządem opracowujemy krajową strategię (…) mamy nadzieję, że będzie ona gotowa na początku 2023 roku. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni tym, że w Polsce wykonano tak dużo dobrej pracy – ok. 130 inicjatyw realizowanych w całym kraju. To znacznie więcej, niż z reguły spotykamy w innych państwach.”

Sesja plenarna kongresu to także debaty. W pierwszej z nich, zatytułowanej „Sytuacja międzynarodowa i wysoki poziom inflacji a podejście do oszczędzania i inwestowania.” udział wzięli: dr Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Bartosz Marczuk, Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oraz Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Iwona Jarzębska – Prezes Zarządu Fundacji Banku Millennium – w swoim wystąpieniu opowiadała o potrzebie edukacji finansowej od najmłodszych lat: „Dzieci które w młodszym wieku były edukowane finansowo, łatwiej sobie radzą z sytuacjami kryzysowymi w przyszłości. Rodzice chętnie wsparliby krajowy program edukacji finansowej, gdyby taki istniał. Stąd następujące rekomendacje: pożądane jest stworzenie krajowego programu edukacji finansowej, program powinien obejmować zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, ale też rodziców.”

Debata, w której udział wzięli: Piotr Alicki, Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego, Włodzimierz Kocon, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, a którą prowadził Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich pogłębiła zagadnienie edukacji finansowej klientów w kontekście potrzeb sektora bankowego.

Podczas sesji plenarnej pierwszego dnia Kongresu wręczono także wyróżnienia dla dla najbardziej aktywnych instytucji partnerskich.

Za największą liczbę prowadzonych lekcji w roku 2021 w Projekcie BAKCYL wyróżnienie otrzymali:

  • CaixaBank S.A. oddział w Polsce,
  • Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie,
  • BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wyróżnienia dla najbardziej aktywnych Jednostek Samorządu Terytorialnego w Programie „Bankowcy dla Edukacji”, za aktywną współpracę na rzecz edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów w 2021 roku, trafiły do:

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
  • Miasta Kraków,
  • Miasta i Gminy Biała Rawska.

Wyróżnienie dla najbardziej aktywnych wykładowców w Programie Edukacyjnym „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” otrzymali:

  • prof. Łukasz Furman Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie,
  • dr Witold Gradoń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • dr inż. Kamila Urbańska Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

„Liczymy na kolejne lata ciężkiej, wspólnej pracy. Rzeczywistość, która nas otacza, tworzy nowe wyzwania, również edukacyjne. Dziś wyróżnieni to wybrane osoby, którym chcielibyśmy podziękować, ale dziękujemy wszystkim –  kilkunastu tysiącom osób, które z nami współpracują w realizacji tego przedsięwzięcia.” – podsumował Prezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości Waldemar Zbytek.