Już w marcu IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

10 marca br. w Warszawie odbędzie się kolejna edycja najważniejszego dorocznego spotkania poświęconego edukacji finansowej w Polsce i dyskusji nad kierunkami jej rozwoju. W IV Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości udział weźmie blisko 500 przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, uczelni, szkół, organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Cyfryzacji.

Tegoroczna edycja będzie również głównym wydarzeniem zapowiadającym krajową edycję Europejskiego Tygodnia Pieniądza (16-20 marca br.), zainicjowanego przez Europejską Federację Bankową. Kongres organizują fundacje działające na rzecz edukacji ekonomicznej społeczeństwa – Warszawski Instytut Bankowości (operatora Programu „Bankowcy dla Edukacji”, powołanego z inicjatywy Związku Banków Polskich), Fundację GPW oraz Fundację im. Lesława A. Pagi.

Centralnym punktem wydarzenia będzie część plenarna, której istotnym elementem będzie debata inauguracyjna pt. „Wyzwania w obszarze edukacji finansowej u progu trzeciej dekady XXI wieku” z udziałem wysokich przedstawicieli najważniejszych instytucji patronackich.

Z kolei podczas popołudniowych sesji panelowych poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in. edukacji dzieci i młodzieży, popularyzacji postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych czy wspierania rozwoju młodych liderów. Po raz pierwszy odbędzie się również sesja „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” – projektu edukacyjnego zainaugurowanego przez banki i firmy technologiczne podczas pierwszej edycji Kongresu w 2017 r.

Podczas wydarzenia zapowiedziana jest również konferencja prasowa z prezentacją najnowszych wyników cyklicznego badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków”, przeprowadzonego na zlecenie WIB i FGPW.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie przestrzeń networkingowa, w której uczestnicy, przedstawiciele różnych podmiotów będą mieli możliwość nawiązania kontaktów i przedstawienia efektów swoich działań na rzecz edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości.

Rejestracja na Kongres trwa do 4 marca br., a więcej szczegółów – w tym bieżąca agenda – znajduje się pod adresem: www.kef.edu.pl.