Ruszyła rekrutacja do Europejskiego Quizu Finansowego 2022/2023

Szkoły, zainteresowane udziałem w Konkursie, zapraszamy do wypełnienia deklaracji uczestnictwa http://konkurseqf.wib.edu.pl/e/ i przeprowadzenia rekrutacji wśród uczniów w terminie do 31.12.2022 r.

Celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do EQF. Każda szkoła może zgłosić do Konkursu jeden dwuosobowy zespół (reprezentację szkoły) lub większą liczbę zespołów (reprezentacje klasowe – jeden zespół z każdej klasy 7 i 8, w której przeprowadzono eliminacje).

Przypominamy, że EQF to kilkuetapowy konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Projekt został zainicjowany przez Europejską Federację Bankową i jest realizowany równolegle w kilkudziesięciu krajach Europy. Organizatorem Konkursu w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Najlepszy zespół z finału krajowego zyska prawo reprezentowania Polski w finale europejskim organizowanym przez EBF (Bruksela, maj 2023).

Więcej na stronie: https://eqf.wib.org.pl

Kontakt: eqf@wib.org.pl

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z finalistami ubiegłorocznej edycji Europejskiego Quizu Finansowego, który ukazał się w miesięczniku Victor.