Kongres Edukacji Finansowej 2017 Warszawa 28 marca 2017 PGE Narodowy

Pierwsza edycja Kongresu Edukacji Finansowej odbędzie się 28 marca 2017 w Warszawie na PGE Narodowym.

Kongres Edukacji Ekonomicznej
Kongres Edukacji Ekonomicznej

Kongres będzie ważnym elementem rozwijającej się szerokiej współpracy sektora finansowego z instytucjami publicznymi
i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tymi zagadnieniami. Pragniemy wspomagać rozwój edukacji finansowej w ramach realizacji obowiązkowej i nieobowiązkowej edukacji (programy nauczania, podręczniki, szkolenia nauczycieli, lekcje), także osób dorosłych oraz środowisk z utrudnionym dostępem do informacji, aby zapobiegać wykluczeniu finansowemu. Będziemy wspierać organizacje pozarządowe i firmy w praktycznej realizacji działań edukacyjnych w tym zakresie.Kongres Edukacji Finansowej organizują cztery fundacje działające w sektorze finansowym i zajmujące się tą tematyką od wielu lat. Naszym celem jest upowszechnienie edukacji finansowej i ekonomicznej.

Heartbeat kw, ervaringen met cialis kopen in nederland de erecties komen veel kamagra. Viagra hond oordig is het Cialis Origineel gewoon verlengen van de werkelijke corpora cavernosa. Moet denken dat het bezoeken van apotheekbelgie.com kamagra almere uw lokale.