VIII spotkanie Klubu Liderów Studenckich za nami!

28 października 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące działalność Klubu Liderów Studenckich w roku akademickim 2022/2023 pn. „Business as usual czy czekamy na lepszy czas? O przedsiębiorczości w niepewnych czasach”. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 uczestników z całej Polski.

Gośćmi specjalnymi VIII Klubu Liderów Studenckich byli:

Aleksandra Kwiatkowska – Dyrektor Biura Współpracy z Partnerami Finansującymi Banku Gospodarstwa Krajowego;

Wioletta Rosłoniec – przedstawicielka Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego;

Alicja Cichosz i Bartek Szykuła – podróżnicy, twórcy internetowi, założyciele @nanieogarze.

Dyskusja podzielona była na trzy zasadnicze części, w trakcie których Goście przybliżali naszym uczestnikom trzy kierunki w zakresie pierwszych kroków w stronę przedsiębiorczości. Pani Aleksandra Kwiatkowska zapoznała uczestników z ofertą Banku Gospodarstwa Krajowego, skupiając uwagę przede wszystkim na programie „Wsparcie w starcie”, którego głównym założeniem jest udzielanie, na preferencyjnych warunkach, kredytów na rozpoczęcie działalności gospodarczej – zarówno studentom ostatniego roku studiów jak i absolwentom uczelni wyższych.

Pani Wioletta Rosłoniec – przybliżyła nam zasady funkcjonowania Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, zwracając uwagę, że samo rozpoczęcie działalności gospodarczej jest jednym z efektów – który powinien być wynikiem procesu podnoszenia swoich kompetencji, sprawdzania pomysłu a także dokonywania w jego obrębie zmian i udoskonaleń – w czym pomocni mogą okazać się eksperci Inkubatora oraz jego szeroka oferta szkoleniowo-doradcza.

Pani Alicja Cichosz wspólnie z Panem Bartkiem Szykułą zwracali uwagę na pozytywne i negatywne strony podróżniczego trybu życia (połączonego z rozwojem kariery zawodowej). Kluczową w podejmowaniu trudnych i często radykalnych decyzji jest swojego rodzaju odwaga, a przyświecać nam powinna chęć podążania za własnymi marzeniami – pozostając w zgodzie z samym sobą.

Klub Liderów Studenckich to inicjatywa organizowana przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu „Aktywny Student” pod patronatem Związku Banków Polskich. Celem Klubu jest prowadzenie międzypokoleniowej dyskusji oraz wymiany doświadczeń na tematy ważne z punktu widzenia młodego pokolenia i przyszłości polskiego społeczeństwa.