Program „Bankowcy dla Edukacji” z Godłem „Teraz Polska”

Program "Bankowcy dla Edukacji" z Godłem "Teraz Polska" - Waldemar Zbytek, Prezes, Warszawski Instytut Bankowości

Jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji” został wyróżniony w XXIX edycji Konkursu „Teraz Polska”. Wspólny, edukacyjny projekt sektora bankowego, zainicjowany przez Związek Banków Polskich i realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości doceniono w kategorii „usługi”, a Branżowa Komisja Ekspertów przyznała jej aż 933 punkty na 1000 możliwych.

Do tegorocznej edycji Konkursu, w czterech kategoriach zgłoszono blisko 100 podmiotów. Ostatecznie, nieco ponad połowa zgłoszeń (55), została pozytywnie oceniona przez kapitułę – wśród wyróżnionych usług obok Programu BdE, znalazło się jeszcze 10 innych projektów.

Przyznanie godła „Teraz Polska” dla Warszawskiego Instytutu Bankowości za Program „Bankowcy dla Edukacji” to dla nas szczególne wyróżnienie i ważny moment. To także kolejne, bardzo mocne potwierdzenie, że ten wspólny projekt sektora bankowego w Polsce zainicjowany w 2016 r. przez Związek Banków Polskich oraz zbudowany w oparciu o strategiczne wsparcie naszych partnerów: Biura Informacji Kredytowej i Krajowej Izby Rozliczeniowej to dziś nie tylko jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Według naszych badań z marca br., prawie połowa Polaków, deklaruje, że ich wiedza o finansach jest mała lub bardzo mała. Jednocześnie, aż 65% ankietowanych postrzega wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa jako najtrudniejszą do przyswojenia. To wszystko w kontekście błyskawicznego rozwoju nowoczesnej gospodarki, w tym bankowości elektronicznej stawia przed nami nowe wyzwania względem wszystkich uczestników życia ekonomicznego. Stąd, niezwykle ważne aby razem z naszymi partnerami, konsekwentnie stawiać na merytoryczny i osobowy rozwój Programu – powiedział Prezes Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości – Waldemar Zbytek.

Warszawski Instytut Bankowości na Gali Teraz Polska 2019

Program „Bankowcy dla Edukacji” został wyróżniony ze względu, zarówno na wysoką jakość realizacji i wartość merytoryczną projektu, ale także szeroką, ogólnopolską skalę działania. Jak zapewniają jego organizatorzy, do końca 2020 r., inicjatywa dotrze bezpośrednio do blisko 1,5 miliona uczniów, studentów i seniorów.

Już dziś, aktywnie uczestniczy w niej ponad 1200 bankowców-wolontariuszy oraz ponad 5000 nauczycieli i wykładowców, którzy prowadzą lekcje i wykłady w ponad 6000 placówek w całej Polsce – od szkół i gimnazjów, przez szkoły średnie, aż po uczelnie i Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Partnerami Programu jest blisko 200 banków, firm infrastruktury bankowej oraz sektora finansowego, a także na mocy trójstronnych porozumień z ZBP i WIB ponad 400 samorządów różnego szczebla – od urzędów marszałkowskich po gminy.

Teraz Polska 2019 - Warszawski Instytut Bankowości - Michał Polak, Waldemar Zbytek, Urszula Szulc, Ariel Wojciechowski

Warto przypomnieć, że Godło „Teraz Polska” to kolejne wyróżnienie dla Programu BdE w ostatnich tygodniach. Na początku maja br. poziom organizacji jednego z projektów koordynowanych w ramach Programu tj. krajowego etapu Europejskiego Quizu Finansowego doceniła również Europejska Federacja Bankowa: ZBP i WIB wyróżnieni przez Europejską Federację Bankową.

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Michał Polak
michal.polak@zbp.pl
(22) 48 68 119