Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2022 – 2. dzień

„Edukacja finansowa, rozumiana jako kształtowanie odpowiednich umiejętności oraz dyspozycji zachowawczych w społeczeństwie, w dobie dynamicznych i wieloaspektowych przemian ekonomicznych czy gospodarczych jawi się jako prawdziwe wyzwanie. Liczne badania prowadzone przez uznane autorytety w dziedzinie finansów wskazują, że świadomość poszczególnych jednostek – bez względu na stopień rozwoju narodowych rynków kapitałowych czy dostępność do wiedzy – nie jest wystarczająca. Tymczasem nabywanie umiejętności praktycznych w tej dziedzinie, w tym zwiększanie świadomości społecznej na temat podejmowania dojrzałych decyzji finansowych, pozostaje elementem warunkującym jakość życia osobistego, jak również zawodowego każdego człowieka.” – napisał w liście do organizatorów Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. List odczytał otwierając drugi dzień wydarzenia Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości – Michał Polak.

Dzień utworzyła także debata „Poziom wiedzy finansowej Polaków” – wnioski, obserwacje, rekomendacje, w której wzięli udział Piotr Krygiel, Prezes Zarządu Fundacji GPW, dr Katarzyna Sekścińska, Wydział Psychologii UW, dr Krzysztof Spirzewski, doktor nauk ekonomicznych, wolontariusz Projektu Bakcyl oraz  Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Dyskusję moderował Paweł Minkina, Redaktor Naczelny Miesięcznika Finansowego Bank. Paneliści zgodzili się, że edukacja finansowa jest w Polsce wciąż palącą potrzebą.

„Poziom wiedzy finansowej w społeczeństwie jest wysoko niewystarczający. Brakuje zrozumienia mechanizmów działania inflacji i stóp procentowych. Polacy nie rozumieją na przykład dlaczego, skoro stopy procentowe wzrosły o jeden procent, to czemu rata ich kredytu też nie wzrosła o jeden procent. Brakuje wiedzy jak reagować na rosnące stopy procentowe i jak się przed tym zawczasu zabezpieczyć” – stwierdziła dr Katarzyna Sekścińska, Wydział Psychologii UW.

W dyskusji zwrócono również uwagę, że edukacja finansowa powinna dawać poczucie bezpieczeństwa i to zarówno w kontekście odporności na cyberzagrożenia, jak i również podejmowania trafnych i korzystnych decyzji dotyczących posiadanych pieniędzy. Waldemar Zbytek, Prezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości przypomniał w tym kontekście słowa Warrena Buffeta: „Nie inwestuję w nic, czego nie rozumiem”. „Jeżeli nie będziemy edukować, to w naturalny sposób, ludzie nie będą chcieli inwestować” – powiedział prezes Zbytek.

Drugi dzień kongresu obejmował również trzy równoległe sesje panelowe. Pierwsza z nich dotyczyła tematyki edukacji finansowej dzieci i młodzieży i obejmowała szereg wystąpień eksperckich oraz dyskusję „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał – edukacja ekonomiczna, nasza wspólna odpowiedzialność”. Podczas panelu przyznano również wyróżnienia dla najbardziej aktywnych wolontariuszy programu Bakcyl.

„Nasz projekt Bakcyl nie bez przyczyny tak się nazywa. Zależało nam na pozytywnym zarażeniu zainteresowaniem np. matematyką. Dzieci i dorośli potrzebują wiedzieć do czego można wiedzę zastosować. Tymczasem jak przeglądaliśmy program nauczania w szkołach, to realizowany program jest bardzo teoretyczny. Edukacja finansowa to bardzo praktyczny zasób w życiu każdego człowieka, który pomaga zbudować odporność finansową. A przecież życie ludzkie jest tak jak gospodarka cykliczne, czyli zdarzają się w nim górki i dołki” – powiedziała Mariola Szymańska, Prezes EFPA

Druga sesja panelowa dotyczyła bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz roli i karierze kobiet w cyberbezpieczeństwie.

„Staramy się odczarowywać tematy Cybersecurity i zachęcać kobiety, by rozwijały się w tym kierunku. Nie ma się czego bać, bo tematyka jest zróżnicowana i każdy znajdzie obszar dla siebie. W moim dziale obecnie połowa osób to kobiety, w całym obszarze bezpieczeństwa w banku to około 30 proc.” – powiedziała Izabela Błachnio-Wojnowska, Dyrektor Biura ds. Programu Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji BNP Paribas Polska.

Punktem centralnym trzeciej sesji panelowej dotyczącej inwestowania i rynków kapitałowych była debata popularnych blogerów finansowych na temat ich wkładu w edukację finansową Polaków. Blogerzy zgodzili się, że zagadnienia finansowe powinny być w większym wymiarze wprowadzane do edukacji szkolnej, ponieważ potrzeba rzetelnej wiedzy finansowej jest olbrzymia. Zwrócili również uwagę, że w Polsce wciąż brakuje wielu innych narzędzi, ułatwiających inwestowanie na rynku kapitałowym.

„Aby zwiększyć poziom inwestycji w Polsce powinniśmy bardziej rozwinąć rynek kapitałowy. W nieruchomości ludzie mogą inwestować tylko za pomocą firm-krzaków lub indywidualnie, bo brakuje odpowiednich instrumentów i infrastruktury. Jest kilka trendów, na które trzeba jak najszybciej odpowiedzieć. Młodzi ludzie siedzą dziś na rynku kryptowalut i coraz więcej osób chce tak inwestować. Dlatego trzeba stworzyć ETF-y, które pozwolą robić to w możliwie bezpieczny sposób” – powiedział Maciej Samcik, bloger Subiektywnie o finansach.

Bardzo dziękujemy za udział w VI Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Zapraszamy do obejrzenia relacji z poszczególnych aktywności, która ukaże się niebawem oraz zapraszamy za rok na kolejną edycję wydarzenia.