Weź udział w konkursie edukacyjnym „Ekonomia na wesoło”!

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości wraz z partnerem – mBankiem. zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie edukacyjnym „Ekonomia na wesoło”, który zostanie zrealizowany w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Porwani przez Ekonomię”.

Zadanie uczestnika polega na stworzeniu ciekawego, humorystycznego mema poruszającego zagadnienia ekonomiczne

Prace konkursowe należy wysłać na adres mailowy: konkurs@porwaniprzezekonomie.pl lub wygenerować za pośrednictwem generatora memów dostępnego na stronie https://porwaniprzezekonomie.pl/dodaj-mema

Mem może być wykonany dowolną techniką graficzną/plastyczną/zdjęciową, format prac nie może przekraczać A4.

  Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe:

  1. miejsce – 800 zł
  2. miejsce – 500 zł
  3. miejsce – 400 zł
  4. miejsce – 300 zł
  5. miejsce – 200 zł

Konkurs trwa od 14.03.2023 r. do 2.04.2023 r. do godziny 23:59.

Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu upływa z dniem 2.04.2023 r.  

Regulamin Konkursu „Ekonomia na wesoło”, w tym szczegółowe informacje jak zgłosić swój udział w konkursie na stronie: https://porwaniprzezekonomie.pl

Kontakt: ppe@wib.org.pl