Przed nami VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości!

22 i 23 marca odbędzie się VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja pod hasłem „Wiedza i umiejętności finansowe kluczem do odpowiedzi na światowe wyzwania gospodarcze” odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarnie (22 marca) i  online (23 marca).  

W wydarzeniu, które od lat jest miejscem międzyśrodowiskowej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości uczestniczyć będą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni oraz mediów.

Podczas sesji plenarnej, która odbędzie się 22 marca br. w formule stacjonarnej głos zabiorą zaproszeni przedstawiciele najważniejszych instytucji patronackich i partnerskich. Odbędą się także debaty oraz power chaty, których głównymi tematami będą edukacja i umiejętności – kluczowe dla świadomego poruszania się na rynku bankowym i kapitałowym. Częścią sesji planarnej będzie także wręczenie wyróżnień dla instytucji i osób najbardziej zaangażowanych w realizację działań w sektorowych programach edukacyjnych.

Drugi dzień Kongresu to sesje panelowe w formule online: edukacja dzieci i młodzieży w kontekście nowego przedmiotu Biznes i Zarządzanie, edukacja w obszarze inwestowania, kompetencje cyfrowe i cyberbezpieczeństwo, edukacja w obszarze ekologii i wyzwań ESG oraz edukacja seniorów. W ramach Kongresu odbędą się także Otwarte Aktywności Edukacyjne, czyli ogólnopolskie lekcje dla uczniów.   

Kongres odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Pieniądza. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych, patronat instytucjonalny Związek Banków Polskich oraz Giełda Papierów Wartościowych. Partnerem głównym Kongresu jest PKO TFI, partnerami wspierającymi Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Bank ING, Fundacja Santander Bank Polska oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Partnerem technologicznym jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji a organizatorem wydarzenia jest Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW.

Szczegóły na stronie www.kef.edu.pl.