Gminy coraz chętniej stawiają na obrót bezgotówkowy

Już ponad 1500 polskich urzędów przystąpiło do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, realizowanego przez KIR we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. To 60 proc. wszystkich urzędów w Polsce. Dodatkowo, od stycznia br. w terminale zostały wyposażone także radiowozy policyjne. Równocześnie, dzięki programowi realizowanemu przez powołaną z inicjatywy Związku Banków Polskich Fundację Polska Bezgotówkowa przedsiębiorcy na terenie blisko 2000 gmin otrzymali bezpłatnie już ponad 38 tys. terminali płatniczych.

Polacy coraz chętniej korzystają z płatności elektronicznych, mając w portfelach ponad 39 mln kart płatniczych, w tym ok. 80 proc. posiadających funkcję zbliżeniową. W 2017 r. za pośrednictwem systemu Elixir wykonano ponad 1,7 mld przelewów, zaś z użyciem kart płatniczych przeprowadzono ponad 3,86 mld transakcji bezgotówkowych. Dla porównania, w 2016 r. odnotowano 3,2 mld kartowych transakcji bezgotówkowych. Systematycznie przybywa także terminali płatniczych. Na koniec 2017 r. było ich w Polsce ponad 624 tys. Liczba ta gwałtownie rośnie, jeszcze rok wcześniej było to 536 tys. terminali.

Ponad 600 tys. transakcji w urzędach

Celem Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej jest zapewnienie klientom urzędów dostępu do płatności bezgotówkowych, dzięki wyposażeniu jednostek administracji publicznej w terminale POS oraz usługę WebPOS Paybynet – do przyjmowania płatności realizowanych telefonem z wykorzystaniem aplikacji mobilnych banków.

Jak przekonują przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację Programu, urzędy nie płacą za instalację i używanie terminali POS, ani za aktywowanie usługi WebPOS Paybynet. Żadnych opłat z tytułu realizowanych płatności nie ponoszą także klienci. Do Programu mogą przystąpić jednostki administracji publicznej wszystkich szczebli: urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe. W przypadku Policji drogowej, która także dysponuje bezpłatnymi terminalami POS, za opłacenie mandatu z wykorzystaniem terminala POS również nie jest pobierana żadna opłata.

Z danych  KIR  wynika, że do końca maja do Programu przystąpiło 1 511  urzędów – to ok.  60 proc. wszystkich urzędów w Polsce. Umowy na instalację terminali POS i/ lub usługę WebPOS Paybynet zawarto z 1 264  urzędami. W tym czasie Polacy dokonali w urzędach 625 tys.  transakcji bezgotówkowych o wartości 83 mln zł. Do końca maja br. policjanci z drogówki przyjęli od kierowców 88,6 tys. płatności na kwotę 11,5 mln zł. – Możliwość płacenia w urzędach karta i telefonem nie tylko zwiększa wygodę klientów, którzy preferują takie sposoby płatności. Skraca także czas obsługi mieszkańców przez gminy, a więc usprawnia jej funkcjonowanie. Obniża także koszty obsługi płatności w gminie – mówi Tomasz Włodarczyk z KIR.

Gminy doceniają płatności bezgotówkowe

Z badania pilotażowego przeprowadzanego przez Warszawski Instytut Bankowości na próbie blisko 300 gmin wynika, że umożliwienie płacenia bezgotówkowo jest bardzo dobrze przyjmowane przez mieszkańców – najwyższą ocenę w tym zakresie przyznało 70 proc. gmin. Sami urzędnicy wysoko ocenili przydatność realizacji programu (75 proc. najwyższych ocen) oraz jego techniczną realizację przez KIR – średnia ocen 4,5 na 5, w tym 64 proc. najwyższych ocen.

 

Darmowe terminale dla przedsiębiorców

Płatności bezgotówkowe to szereg korzyści dla przedsiębiorców oraz całej gminy. Gminie pozwalają na lepszą obsługę obywateli, usprawnienie pracy urzędów, bezpieczeństwo transakcji i oszczędność kosztów. –  Dzięki terminalom płatniczym i nowoczesnym płatno­ściom bezgotówkowym przedsiębiorcy nie tracą czasu na przeliczanie gotówki, wydawanie reszty czy wizyty w banku. W efekcie mogą skupić się na tym, co najważ­niejsze – czyli na generowaniu przychodów swoich firm. – Większe przychody oznaczają z kolei wyższe podatki i przychody gminy – a tak uzyskane pieniądze można przeznaczyć na trwałą, długofalową poprawę jakości życia mieszkańców. Warto więc zachęcać lokalnych przedsiębiorców, aby skorzystali z dofinansowania w Programie Polska Bezgotówkowa i zainstalowali terminal płatniczy – mówi Monika Grabowska z Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Od początku 2018roku Fundacja udostępniła przedsiębiorcom już 38 tys. bezpłatnych terminali. Trzy czwarte z nich jest aktywnie użytkowane. Najwięcej terminali zainstalowano w Warszawie (1642), Krakowie (1005), Łodzi (671), Wrocławiu (596) oraz Poznaniu (554).  Najczęściej z programu korzystają sklepy detaliczne, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne oraz restauracje.

Współpraca popłaca

Aby proces upowszechniania płatności elektronicznych przebiegał właściwie, niezbędne będzie również kształtowanie właściwych zachowań i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Jak wynika z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2018”, zrealizowanego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości, Polacy najgorzej oceniają swoją wiedzę właśnie w zakresie cyberbezpieczeństwa (blisko 38 proc.), a więc również bezpiecznego korzystania z płatności bezgotówkowych.

Rozwój i popularyzacja płatności bezgotówkowych w Polsce muszą iść w parze z szeroko zakrojoną akcją edukacyjną, skierowaną zarówno do samorządowców, jak i mieszkańców. Cieszymy się, że zarówno z punktu widzenia edukacyjnego, jak i technologicznego szeroka współpraca środowiska bankowego, administracji centralnej oraz samorządów przynosi bardzo dobre efekty. Ocena realizacji programu przez gminy jest tego potwierdzeniem. Wierzymy, że dzięki szerokiej koalicji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Związku Banków Polskich, KIR, Fundacji „Polska Bezgotówkowa” oraz szeregu podmiotów popularyzujących obrót bezgotówkowy, już wkrótce prawie wszędzie będziemy mogli dokonywać płatności bezgotówkowych  – podsumowuje Waldemar Zbytek, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.