Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Nauczycieli na bezpłatne konferencje szkoleniowe dotyczące przedmiotu biznes i zarządzanie.

Biznes i zarządzanie to nowy przedmiot nauczania w polskich szkołach ponadpodstawowych już od września 2023 r.. BIZ jest też nowym przedmiotem rozszerzonym, dostępnym na egzaminie maturalnym w innowacyjnej formule pracy projektowej.

Już od 1 września uczniowie rozwijają kompetencje przyszłości: współpracę, komunikację, kreatywność. Metody nauczania określone w podstawie programowej opierają się na realizacji zadań metodą projektów zespołowych, wykorzystaniu polskich studiów przypadków biznesowych (case studies), symulacji biznesowych oraz elementów grywalizacji.

Podczas szkolenia zostaną omówione w sposób praktyczny wybrane zagadnienia z podstawy programowej BIZ-u, w szczególności istotne zmiany programowe w odniesieniu do podstaw przedsiębiorczości.

Terminy szkoleń: 

KATOWICE
TERMIN:   20-21 października br.
MIEJSCE:   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w Auli Pawłowskiego
Szczegółowe informacje i zapisy

WROCŁAW
TERMIN:   21-22 października br.
MIEJSCE: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Termin zakończenia zapisów – 16.10.2023
Szczegółowe informacje i zapisy

WARSZAWA
TERMIN: 23-24 października br.
MIEJSCE: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Termin zakończenia zapisów – 13.10.2023
Szczegółowe informacje i zapisy

POZNAŃ
TERMIN:   26-27 października br.
MIEJSCE: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Szczegółowe informacje i zapisy

 

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/biz/

Zapraszamy także na stronę WIB:  www.biznesizarzadzanie.pl

Warszawski Instytut Bankowości, organizator jednego z największych programów edukacji ekonomicznej w Europie „Bankowcy dla Edukacji”, uruchomił projekt, którego celem jest wspieranie nauczycieli i szkół we wdrażaniu, a następnie realizacji nowego przedmiotu szkolnego jakim jest BIZ.