WAKACJE z WIB – podsumowanie

Program Bankowcy dla Edukacji - Logo

W okresie wakacyjnym blisko 3000 osób wzięło udział w różnego rodzaju działaniach edukacyjnych realizowanych w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji” (BdE).

W okresie pandemii Warszawski Instytut Bankowości wraz z bankami i instytucjami partnerskimi rozszerza działania edukacyjne w ramach programu Bankowcy dla Edukacji. Dlatego wakacje 2020 były czasem intensywnych działań, których celem była popularyzacja wśród wszystkich grup społecznych zagadnień finansowych i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

W trakcie półkolonii i kolonii, dla ponad 400 siedmio-dziesięciolatków były prowadzone spotkania dotyczące cyberbezpieczeństwa. 300 harcerzy z 20 drużyn/gromad harcerskich mogło poszerzyć wiedzę w tym zakresie, startując w konkursie wiedzy organizowanym we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Dużym powodzeniem cieszyły się tematyczne warsztaty finansowe dla starszej młodzieży (ponad 1000 odbiorców). W lipcu Sabina Blitek,  Radca prawny, Dyrektor i Marcin Oksieniuk, Radca Prawny (BNP Paribas Bank Polska SA) prowadzili warsztaty „Finanse a prawo”, a w sierpniu Piotr Rudzki, Wolontariusz BAKCYLA (Societe Generale Oddział w Polsce) pomagał rozwijać umiejętności prezentacyjne w warsztacie „Bądź mówcą doskonałym”. Ponadto przez dwa miesiące dzieci i młodzież mogli wziąć udział w konkursach „BAKCYL przedsiębiorczości”, w których łączna pula nagród wyniosła 16 tysięcy złotych.

W wakacje Warszawski Instytut Bankowości opublikował także wyniki badań „Postawy Polaków wobec Cyberbezpieczeństwa” 2020, które dowodzą, że Polacy czują się bezpiecznie, korzystając z bankowości elektronicznej (tak deklaruje  87% ankietowanych), a jako liderów cyberbezpieczeństwa kolejny raz wskazują banki (61% ankietowanych). Jednocześnie wciąż wielu Polaków popełnia podstawowe błędy dotyczące ochrony haseł dostępu m.in. do bankowości elektronicznej.

Wyniki badań uzasadniają, dlaczego cyberbezpieczeństwo było tematem wiodącym w wydarzeniach dedykowanych nie tylko dzieciom i młodzieży. Blisko 200 studentów wzięło udział w Konferencji szkoleniowej POLIGON oraz Konferencji szkoleniowej Ekspertów Praw Studenta Parlamentu Studenckiego Rzeczypospolitej Polskiej. Wykłady i spotkania z zakresu cyberbezpieczeństwa były też organizowane dla blisko 700 osób we współpracy z samorządami,  Polską Unią Karate Tradycyjnego oraz z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej (webinar dedykowany seniorom „Bezpieczne Zakupy w Sieci”).

Od września Warszawski Instytut Bankowości kontynuuje działania edukacyjne. Program Bankowcy dla Edukacji to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie, wspólna inicjatywa banków i firm infrastruktury bankowej realizowana we współpracy z instytucjami publicznymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi i mediami.