„Bankowcy dla Edukacji” na największym dorocznym spotkaniu studentów w Polsce

W dniach 19-22 kwietnia 2018 w Krynicy-Zdrój odbyła się XXIV Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP. To doroczne największe spotkanie reprezentacji studenckich w Polsce, z udziałem ponad 400 samorządowców uczelnianych. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś partnerami całej konferencji był Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”, Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” oraz Sektorowa Rada Kompetencji ds. Sektora Finansowego.

Wiceprezes WIB - Waldemar Zbytek na Konferencji PSRP
Wiceprezes WIB – Waldemar Zbytek na Konferencji PSRP

W oficjalnym otwarciu konferencji wziął udział m.in. Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości – Waldemar Zbytek, który po wystąpieniu otwierającym, następnie uczestniczył w debacie plenarnej pt. „Współpraca nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Przedstawił podczas niej m.in. realizowane inicjatywy Związku Banków Polskich na rzecz wieloletniego dialogu i współpracy ze środowiskiem akademickim w ramach realizowanych projektów edukacji ekonomicznej społeczeństwa.

Po zakończeniu części plenarnej odbyła się również debata prasowa zorganizowana w ramach działań Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich pod patronatem Magazynu KONCEPT oraz Akademickiego Radia Kampus pt. „Polak młody = Polak przedsiębiorczy? – szanse i wyzwania„. Udział w niej oprócz Wiceprezesa W. Zbytka wziął m.in. Przewodniczący Parlamentu Studentów RP – Tomasz Tokarski. Podczas dyskusji, Wiceprezes WIB m.in. zapowiedział uruchomienie w ciągu najbliższych miesięcy ogólnopolskiego projektu promującego postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi. Na zakończenie drugiego dnia konferencji, komentarz podsumowujący do tematu debaty przedstawił również Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Piotr Müller.

Parlament Studentów RP

Parlament Studentów RP

Krajowa Konferencja PSRP po raz pierwszy odbyła się w 1995 roku. Celem konferencji jest coroczna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy samorządami studenckimi oraz dyskusja na tematy związane ze szkolnictwem wyższym. W ramach konferencji odbyło się szereg paneli dyskusyjnych, szkoleń i warsztatów, które miały za zadanie podniesienie wiedzy i umiejętności ich uczestników.