Polscy uczniowie chcą uczyć się w szkole o zrównoważonym rozwoju #edusmartgrowth

 

Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce, co trzeci nie spotkał się na lekcjach z pojęciem zrównoważonego rozwoju, a 68 proc. z nich chciałoby regularnych zajęć z tego obszaru. Związane z nim pojęcie ESG (ang. Environmental – środowisko, Social – społeczna odpowiedzialność, Corporate Governance – ład korporacyjny), tak istotny pryzmat zarządzania dla strategii nowoczesnych firm, państw i innych organizacji,  pozostaje zagadką aż dla 86 proc. uczniów liceum i technikum. To wnioski z badania przeprowadzonego przez pracownię badawczą Pollster na zlecenie Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. 

Wrzesień jest szczególnym miesiącem dla popularyzacji zagadnienia zrównoważonego rozwoju. W dniach 15-25 września br. miał bowiem miejsce Światowy Tydzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, którego finałem był Światowy Dzień Działania, przypadający w rocznicę przyjęcia na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych tzw. Agendy 2030, zawierającej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Z kolei od 20 do 26 września br. obchodzony był Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju.  

Jak wynika z deklaracji ankietowanych przy tej okazji uczniów w wieku 15-18 lat, praktyka w ich przypadku wygląda o wiele lepiej niż teoria. Młode osoby pytane o zasady i działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, które stosują – najczęściej wskazują korzystanie z używanych podręczników (69 proc.) oraz z produktów wielokrotnego użytku (68 proc.). Połowa badanych deklaruje kupowanie i sprzedawanie używanych ubrań na własny użytek, a prawie co czwarty uczeń aktywnie reaguje na hejt lub krzywdę w Internecie (39 proc.). 

Uczniowie wymagają jednak nie tylko od samych siebie, ale również mają konkretne oczekiwania co do placówek oświatowych, do których uczęszczają. Badani najczęściej chcieliby, aby szkoły zwracały uwagę zwracają na konieczność wspierania dobrych relacji międzyludzkich (47 proc.), promowanie różnorodności i otwartości (38 proc.) czy wartości etycznych i uczciwego zachowania (37 proc.). Ponadto, co czwarty uczeń chciałby, aby w jego szkole podjęto praktyczne działania z zakresu gospodarowania odpadami (w tym recyklingu), a jedyne 11 proc. osób wskazuje, że ich szkoła już realizuje działania z obszaru zrównoważonego rozwoju.  

Młodzi respondenci w badaniu WIB, podkreślają również, że są gotowi rozmawiać o zasadach zrównoważonego rozwoju z rodzicami i chcieliby, aby ich opiekunowie przestrzegali zasad z obszaru ESG. Takiego zdania jest aż 70 proc. badanych uczniów. Według autorów badania, w świetle tych danych wyraźnie widać, że wśród samych uczniów rośnie potrzeba edukacji w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju.  

– Powszechna realizacja celów i zasad zrównoważonego rozwoju przez różne branże, środowiska i grupy społeczne to prawdopodobnie największa szansa na ochronę naszej planety przed wieloma, cywilizacyjnymi zagrożeniami. W sektorze bankowym, postulat tzw. ekonomii umiaru, a przede wszystkim dostosowania banków do funkcjonowania w realiach “zielonej gospodarki”, jest obecny w agendzie już od kilku lat. Aby z powodzeniem odpowiadać na te wyzwania, potrzebujemy zaangażowanego społeczeństwa, które rozumie znaczenie zrównoważonego rozwoju i będzie stosował to w swoim życiu. Jako WIB chcemy skorzystać z naszych wieloletnich doświadczeń w obszarze edukacji finansowej i zaproponować Polakom w różnym wieku działania edukacyjne, które zwiększą ich świadomość w obszarze tych trzech kluczowych obszarów ujętych w skrócie ESG – mówi Wiceprezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Michał Polak.  

Przedstawiciel WIB, przyznaje jednocześnie, że już trwają intensywne prace nad uruchomieniem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego z obszaru zrównoważonego rozwoju. W pierwszej kolejności będzie on ukierunkowany na nauczycieli i uczniów w szkołach ponadpodstawowych. Docelowo w działaniach będą uczestniczyć m.in. instytucje sektora finansowego, szkoły, uczelnie, organizacje społeczne i media. Pierwsze aktywności są zaplanowane już w trwającym roku szkolnym 2023/2024. 

– Na starcie działań chcemy przede wszystkim pokazywać młodym ludziom, że zrównoważony rozwój to także zrównoważone finanse, a to przekłada się wprost na to ile pieniędzy zostaje w naszym portfelu. Nie ma wątpliwości, że może to też być istotnym elementem przekazywanej wiedzy i kształtowanych postaw w ramach nowego przedmiotu “biznes i zarządzanie”, który od 1 września br. jest obecny w polskich liceach – zapowiada Wiceprezes WIB

Kontakt dla mediów:  

Patryk Gąsior 

pgasior@wib.org.pl 

+48 530 510 879