IV Spotkanie Klubu Liderów Studenckich

15 października 2021 roku odbyło się czwarte spotkanie Klubu Liderów Studenckich. Pierwsze po wakacjach spotkanie poświęcone było tematowi: „Eko-społeczeństwo w ujęciu mikro i makro. Ekologia-edukacja-ekonomia” i zgromadziło blisko 30 uczestników z całej Polski.

Podczas spotkania uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień trzech ekspertów oraz porozmawiać z nimi w sesji Q&A. Pierwszy gość, prof. dr hab. Szymon Malinowski – Dyrektor Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, mówił o potrzebie ochrony środowiska, dbania o naszą planetę zarówno w skali mikro jak i makro. Przybliżył wszystkim problem kryzysu klimatycznego, z którym będziemy musieli się zmierzyć, przedstawił możliwe rozwiązania oraz zwrócił uwagę na potrzebę troski o bioróżnorodność.

W drugiej części spotkania Maciej Frasunkiewicz – wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie pokrótce przedstawił trudności napotykane w obszarze edukacji, jednocześnie zwracając uwagę na bardzo zróżnicowany poziom kompetencji społecznych oraz potrzebę rozwijania tych umiejętności. Opowiedział o formach edukacji, którym warto się przyjrzeć i wprowadzić do życia codziennego.   

Nasz trzeci gość, Krzysztof Rzyman, dziennikarz ekonomiczny, autor Zielonego Podcastu oraz właściciel kawiarni less-waste, przez pryzmat swojego doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, mówił o biznesie przyjaznym środowisku i dobrych praktykach ekologicznych. W kilku krokach pokazał jak jednocześnie oszczędzać i dbać o planetę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy brali udział w panelach i uczestnikom IV spotkania Klubu Liderów Studenckich oraz zapraszamy na grudniowe spotkanie, które będzie poświęcone tematyce cyberbezpieczeństwa oraz nowoczesnych technologii.

Klub Liderów Studenckich to inicjatywa organizowana przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu „Aktywny Student” pod patronatem Związku Banków Polskich. Celem Klubu jest prowadzenie międzypokoleniowej dyskusji oraz wymiany doświadczeń na tematy ważne z punktu widzenia młodego pokolenia i przyszłości polskiego społeczeństwa.

Czwarte spotkanie Klubu odbyło się w ramach zadania zleconego Ministerstwa Edukacji i Nauki „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.