Ruszył Rok Edukacji Ekonomicznej, a póki co wiedza finansowa Polaków na 6. miejscu w Europie …od końca

Historyczne inspiracje dla przyszłości 1924-2024 - Rok Edukacji Ekonomicznej 2024

Oszczędzanie, inwestowanie czy znajomość praw i obowiązków wynikających z zaciągniętych zobowiązań – dane różnych instytucji regularnie wskazują, że stan wiedzy i umiejętności w tych obszarach musi ulec poprawie. Według raportu Komisji Europejskiej[1], 40 proc. Polaków ocenia swoją wiedzę finansową jako “wysoką”, jednak według wyników testu oceniającego postawy w praktyce, wyprzedziły nas aż 22 europejskie kraje. Co więcej, popełniamy też błędy w sferze cyberbezpieczeństwa – z badania „Poziom wiedzy finansowej 2023” wynika, że co piąty Polak uważa, że może zapisać hasło do bankowości elektronicznej w telefonie. To pokazuje, jak dużo pracy przed nami, a Rok Edukacji Ekonomicznej, którego inauguracja odbyła się 11 stycznia br. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, jest unikalną szansą na powszechne promowanie wiedzy finansowej, budowanie właściwych postaw wśród społeczeństwa i trwałą zmianę – w myśl hasła Ekonomia – rozumieć, by świadomie decydować”.

W inauguracji wzięła udział m.in. Marszałkini Senatu – Małgorzata Kidawa Błońska oraz przedstawiciele ministerstw, a także ponad 100 reprezentantów świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów. Inicjatywa ta była możliwa dzięki zaangażowaniu 6 organizacji pozarządowych od lat podejmujących wspólnie z sektorem finansowym działania w celu podniesienia poziomu świadomości związanej z finansami. Inicjatywy edukacyjne organizowane w ramach rynku bankowego czy kapitałowego stały się integralną częścią działań mających na celu zniwelowanie luki wiedzy na temat gospodarki, inwestycji i zarządzania finansami osobistymi. W odpowiedzi na te wyzwania rozpoczął się Rok Edukacji Ekonomicznej (REE) 2024.

Chcemy, aby Rok Edukacji Ekonomicznej był przełomowy, jeśli chodzi o podejście do i kształtowanie systemu edukacji ekonomicznej. Stoi przed nami wiele wyzwań, również tych związanych z transformacją technologiczną i podążającymi za nią zmianami społecznymi. Kluczowe jest nie tyle wyposażanie, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w wiedzę ekonomiczną, ale także kształtowanie postaw i kompetencji ekonomicznych. Najmłodsze pokolenia są fundamentem przyszłości, a kompetencje, w które je wyposażymy, będą kształtować ich podejście w dorosłym życiu do finansów, przedsiębiorczości czy innowacyjności. W Roku Edukacji Ekonomicznej będziemy promować już istniejące inicjatywy edukacyjne, a jednocześnie zachęcać do tworzenia zupełnie nowych. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy zmienić oblicze edukacji ekonomicznej i skutecznie działać na rzecz rozwoju nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiegopowiedziała Agnieszka Wachnicka, Wiceprezeska Związku Banków Polskich i Członkini Komitetu Programowego REE 2024.

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 nabiera szczególnego znaczenia, wykraczając poza współczesne ramy, wpisuje się w długą i znaczącą historię edukacyjnych wartości. Zainicjowany został w setną rocznicę reform premiera Władysława Grabskiego oraz setną rocznicę utworzenia Banku Polskiego, a także ustanowienia polskiego złotego. Konsekwentne przekazywanie wiedzy ekonomicznej jest nie tylko odzwierciedleniem dziedzictwa przeszłości, w której Janusz Korczak przekonywał o ważności edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży, ale również bodźcem do kreowania trwałych fundamentów dla przyszłego dobrobytu społeczeństwa. W ten sposób REE 2024 staje się mostem między tradycją a nowoczesnością, inspirując do kształtowania świadomej, ekonomicznej przyszłości, której znaczenie jest niezmienne.

Do naszej inicjatywy dołączyli partnerzy z ogromnym doświadczeniem w dziedzinie edukacji ekonomicznej. To wspólne przedsięwzięcie, które łączy naszą wizję społeczeństwa wyposażonego w wiedzę i umiejętności finansowe. Bardzo mocno liczymy także na dalsze zaangażowanie ze strony instytucji publicznych, ponieważ abyśmy mogli mówić o trwałych zmianach musimy o edukacji finansowej myśleć w sposób systemowy. Na stronie internetowej naszej inicjatywy już teraz zgłoszono wiele projektów, które pokazują potencjał aktywności społeczeństwa w tym obszarze. Jednak czekamy nadal na kolejne ciekawe pomysły, które mogą być realizowane w ramach REE2024. Zachęcamy do rejestracji inicjatyw poprzez naszą stronę internetową i apelujemy do wszystkich o aktywne włączenie się w tę ideędodał Waldemar Zbytek, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego REE 2024.

W inicjatywę Roku Edukacji Ekonomicznej licznie zaangażowały się autorytety świata ekonomii i wybitni praktycy różnych dziedzin gospodarki. W dniu inauguracji przeprowadzono największą lekcję edukacji ekonomicznej w najnowszej historii Polski, za pośrednictwem zdalnego udziału ponad 10 tysięcy uczniów i nauczycieli z całego kraju. Lekcję pt. „Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania” poprowadził prof. Witold Orłowski. Jak zapewniają organizatorzy REE 2024 to symboliczny początek całorocznych aktywności edukacyjnych, które dotrą łącznie do bezpośrednio ponad 1 000 000 osób. Będą one skupiały się na działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży – przyszłych twórców i uczestników życia gospodarczego w Polsce – ale nie zabraknie również propozycji dla dorosłych w różnym wieku.

[1] Komisja Europejska, Flash Eurobarometr 525. Monitoring the level of financial literacy in the EU, 2023 r.

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 to inicjatywa Fundacji GPW, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Czepczyński Family Foundation, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Związku Harcerstwa Polskiego.

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 - Organizatorzy: Fundacja GPW, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Czepczyński Family Foundation, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Związek Harcerstwa Polskiego

Idea została również poparta uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r.

Więcej informacji nt. inicjatywy można znaleźć pod adresem www.ree2024.pl.

Kontakt prasowy:

Katarzyna Gaudyn
e-mail: katarzyna.gaudyn@personal-pr.pl
tel.: 513 740 857

REE 2024 - Rok Edukacji Ekonomicznej 2024

ROK EDUKACJI EKONOMICZNEJ (REE)

To wspólna inicjatywa sześciu organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji ekonomicznej i finansowej. Inicjatywa Roku Edukacji Ekonomicznej została uchwalona przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2023 r. Rok 2024 został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej nie bez powodu. W tym roku przypada 5 setnych rocznic: uchwalenie reform gospodarczych Premiera Władysława Grabskiego, rocznica powstania Banku Polskiego i BGK, rocznica ustanowienia polskiego złotego oraz rocznica wydania książki Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka”, która uczyła dzieci o wartości pieniądza. REE jest symbolicznym wyrazem uznania dla wysiłków tysięcy osób i instytucji, które przez ostatnie 100 lat angażowały się w upowszechnianie wiedzy ekonomicznej. Jest także unikalną szansą na budowanie właściwych postaw wśród społeczeństwa i trwałą zmianę – w myśl hasła „Ekonomia – rozumieć, by świadomie decydować”.

REE nabiera szczególnego znaczenia, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy finansowej Polaków. Eurobarometr z lipca 2023 roku pokazał, że w skali europejskiej Polska zajmuje 6. miejsce od końca pod względem poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa. Co więcej, aż 40% Polaków ocenia swoją wiedzę finansową jako „wysoką”, podczas gdy faktycznie tylko co piąta osoba uzyskała wynik w teście na wysokim poziomie.

Również wyniki badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków” przeprowadzonego przez Fundację WIB oraz Fundację GPW w 2023 roku ujawniają alarmującą lukę w wiedzy Polaków m.in. w zakresie kredytów. Choć Polacy chętnie sięgają po te produkty bankowe, aż połowa respondentów udzieliła błędnych odpowiedzi na pytanie dotyczące kluczowych postanowień umów kredytowych – na pytanie o odstąpienie od umowy w terminie 14 dni poprawnie odpowiedziało jedynie 54% respondentów. Co więcej, zaledwie 43% udzieliło prawidłowych odpowiedzi na pytanie dotyczące RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). Ta nieświadomość może mieć ogromny wpływ na budżet domowy i zdolność do spłacania rat kredytowych, co jednoznacznie pokazuje, jak duża jest potrzeba intensyfikacji działań edukacyjnych.

Rok Edukacji Ekonomicznej ma wspierać proces wdrażania do szkół nowego przedmiotu – Biznes i zarządzanie o raz realizację Krajowej Strategii Edukacji Finansowej. W ramach REE planowane są m.in. ogólnopolskie lekcje online prowadzone przez znane postacie ze świata nauki, seminaria tematyczne, wystawa okolicznościowa o historii edukacji ekonomicznej oraz konkursy.

Dodatkowo, na stronie www.REE2024.pl każdy może zgłosić własną inicjatywę, której celem będzie propagowanie wiedzy ekonomicznej. Zgłoszone projekty będą widoczne dla tysięcy osób odwiedzających portal, a organizatorzy zyskują prawo do wykorzystywania logotypu Roku Edukacji Ekonomicznej.

Wybrane wydarzenia planowane w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024:

  • 19 marca 2024 r. – prezentacja wyników badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2024”;
  • 20-21 marca 2024 r. – VIII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości;
  • październik 2024 r. – Dzień Edukacji Finansowej;
  • styczeń 2025 r. – podsumowanie inicjatywy.