I posiedzenie Rady Programowej VI KEFIP

26 stycznia br. odbyło się I posiedzenie Rady Programowej VI Kongresu Edukacji Finansowej
i Przedsiębiorczości, którego celem było omówienie i przyjęcie założeń merytorycznych ww. wydarzenia.

Spotkanie przeprowadzono w formie wideokonferencji. W skład Rady weszli przedstawiciele sektora finansowego, uczelni, organizacji pozarządowych i mediów.

Posiedzenie otworzyli reprezentanci Zarządów głównych organizatorów wydarzenia tj. Fundacji Warszawski Instytut Bankowości – Waldemar Zbytek i Michał Polak oraz Fundacji GPW – Piotr Krygiel i Alina Bączar-Bednorz.  

W trakcie spotkania przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego Kongresu – hasło „Edukacja finansowa – wspólny obowiązek dla obecnych i przyszłych pokoleń” i datę 23-24 marca 2022 r. oraz program wydarzenia obejmujący zagadnienia z 5 obszarów tematycznych – gospodarka i edukacja finansowa, społeczeństwo, instytucje publiczne, rynek, relacje instytucji publicznych i rynku. Członkowie Rady zgłosili swoje rekomendacje i pozytywnie zaopiniowali dokumenty programowe.

Więcej informacji już wkrótce na www.kef.edu.pl.