Nowe banki spółdzielcze w projekcie BAKCYL

Podczas Forum Liderów Banków Spódzielczych postępy w ramach projektu BAKCYL zaprezentował prezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości dr Krzysztof Kokot.
Forum Liderów Banków Spółdzielczych
Forum Liderów Banków Spółdzielczych
Wyniki ostatnich 12 miesięcy w BAKCYLU są imponujące: o ile przez pierwsze trzy lata funkcjonowania programu przeprowadzono łącznie 1200 lekcji, w których wzięło udział 30 tys. uczniów z różnych województw, to miniony rok szkolny przyniósł już 1700 lekcji z udziałem ponad 40 tys. słuchaczy w skali całego kraju. Następnie prezes WIB oraz dyrektor projektów edukacyjnych Urszula Szulc wręczyli wyróżnienia dla przedstawicieli 22 banków spółdzielczych – nowych partnerów projektu BAKCYL. Więcej na AleBank.pl