4. Forum Akademicko-Gospodarcze

Zapraszamy do udziału w IV Forum Akademicko-Gospodarczym, które odbędzie się w dniach 16-17 lutego br. w formule online.W wydarzeniu udział wezmą wybitni przedstawiciele świata nauki, administracji i biznesu.

W Programie tematy dotyczące m.in.:

– modernizacji gospodarki – wykorzystania szans dla Polski

– poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw

– potencjału edukacyjnego dla współdziałania z biznesem 

– Zielonego Ładu i zmian w gospodarce na rzecz ograniczenia ‘śladu węglowego’

– finansowania transformacji w strategicznych sektorach gospodarki

Plan wydarzenia:

  • 16 lutego 2022r. odbędzie się sesja otwierającą i dwie sesje panelowe pod wspólnym tytułem Modernizacja gospodarki – wykorzystanie szans dla Polski,
  • 17 lutego kolejne trzy sesje panelowe pod wspólnym tytułem „Zielony ład” i zmiany w gospodarce na rzecz ograniczenia emisji CO2 oraz sesja podsumowującą całe wydarzenie.

Rejestracja będzie dostępna pod adresem pfag.pl/rejestracja już od początku lutego br. i potrwa do startu samego wydarzenia.Więcej informacji na stronie: https://pfag.pl/forum/