Konkurs „Przedsiębiorcza Klasa” (dla klas uczestniczących w lekcjach Programu BAKCYL) został rozstrzygnięty!

Znamy już autorów sześciu najlepszych klasowych prac w II semestrze 2020/2021. Zadanie klasy polegało na opracowaniu założeń działań pomocowych w ramach AKCJI CHARYTATYWNEJ (istniejącej lub nowej), w tym sporządzenie harmonogramu i budżetu przedsięwzięcia. Tematem przewodnim było hasło: WSPIERAMY! Wszystkie klasy wykazały się ogromną empatią i wrażliwością na potrzeby innych. Każdy pomysł był inny i godny uwagi.

Laureaci w grupie wiekowej szkoły podstawowe:
I miejsce: klasa 8, Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suchowoli
II miejsce: klasa 7b, Szkoła Podstawowa nr 43 im. KEN w Krakowie
III miejsce: klasa 7b, Szkół Szkoła Podstawowa im ks. J. Dalaka w Klonowej

Laureaci w grupie wiekowej szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce: klasa II TE4, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie
II miejsce: klasa I TEI, Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie
III miejsce: klasa IIIA, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach

Serdecznie gratulujemy!
Więcej informacji na stronie: https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-przedsiebiorcza-klasa/