Event „Bezpieczny senior” na UTW Góra Kalwaria: gra edukacyjna WIB

WIB jako Partner Dni Seniora w ZUS zorganizował wydarzenie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Górze Kalwarii wspólnie z III Odziałem ZUS w Warszawie oraz przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Tegoroczne obchody Dnia Seniora w ZUS odbywały się pod hasłem: „Zostań Senior Managerem ds. własnego bezpieczeństwa.”  Warszawski Instytut Bankowości wpisując się w hasło przewodnie, zorganizował warsztaty edukacyjne dla seniorów (w formie grywalizacji) w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Event pt. „Bezpieczny senior to wyedukowany senior” został podzielony na 3 części:

  1. spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie o bezpieczeństwie seniorów – mł. asp. Pani Wioletta Domagała przedstawiła seniorom filmy edukacyjne ostrzegające przed typowymi oszustwami skierowanymi w osoby starsze
  2. warsztaty dla seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa przeprowadzone przez WIB w formie gry edukacyjnej – gra została połączona z quizem wiedzy o ZUS
  3. stoisko ZUS – przy stoisku seniorzy mogli założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych czy aktywować mLegitymację emeryta-rencisty w telefonie, otrzymując instruktaż i ulotkę – organizator to III Oddział ZUS w Warszawie, Inspektorat w Piasecznie.

Warsztaty edukacyjne przygotowane przez WIB miały formę gry zespołowej i polegały na rozwiązywaniu zadań na temat podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych.

Gra miała na celu:

  • edukowanie seniorów w rozpoznawaniu zagrożeń online
  • zwiększeniu pewności seniorów w bezpiecznym korzystaniu z nowych technologii
  • podniesieniu wiedzy na temat ZUS i jego działalności na rzecz seniorów, jak np. elektroniczne formy kontaktu, usługi ZUS czy bezgotówkowa forma pobierania świadczeń
  • integrację – podniesienie umiejętności pracy w zespole i integracja słuchaczy UTW. 

Dzień Seniora w ZUS  to cykl różnych ogólnopolskich wydarzeń organizowanych przez ZUS i jego Partnerów w ramach „Ogólnopolskiego Dnia Seniora”. W tym roku obchody trwały od października do 30 listopada 2023 – w tym czasie ZUS wspólnie z partnerami „Dni Seniora” oraz instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz osób starszych organizują różne wydarzenia. Seniorzy w całej Polsce w ramach obchodów „Dni Seniora” mają okazję skorzystać z porad specjalistów instytucji partnerskich i ekspertów ZUS. Współorganizatorem akcji jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  Warszawski Instytut Bankowości został po raz kolejny Partnerem „Dnia Seniora w ZUS”.

Wydarzenie odbyło się w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii w dniu 30 listopada.