Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2019

Blisko pół tysiąca osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w III Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – największym dorocznym spotkaniu w Polsce poświęconym dyskusji, wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w obszarze edukacji ekonomicznej wśród różnych grup społecznych. Kongres odbywał się pod patronatami ministerstw: Finansów, Przedsiębiorczości i Technologii oraz Cyfryzacji, a także Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego.

W wydarzeniu odbywającym się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik uczestniczyło ponad 400 przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, uczelni, szkół, organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów. Trzecia edycja Kongresu, odbywająca się również w Europejskim Tygodniu Pieniądza (25-29 marca br.) została zorganizowana przez Warszawski Instytut Bankowości (operatora Programu „Bankowcy dla Edukacji”) oraz trzy fundacje działające we współpracy z sektorem finansowym: Fundację GPW, Fundację Think! oraz Fundację im. Lesława A. Pagi.

Kongres zainaugurował Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz, który podziękował za dotychczasowe zaangażowanie wielu środowisk w proces podnoszenia poziomu świadomości ekonomicznej Polaków. W części otwierającej, miało miejsce również wystąpienie Z-cy Przewodniczącego KNF – prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej.

W debacie inauguracyjnej pt. „Kierunki rozwoju edukacji finansowej i postaw przedsiębiorczych w świecie nowoczesnych technologii” uczestnicy oprócz Prezesa ZBP, również Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Marek Dietl oraz Przewodniczący Zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie rynku finansowego – Krzysztof Grad.

Tę część zakończyła prezentacja Partnera Głównego Kongresu – Fundacji Santander Bank Polska poświęcona zagadnieniu wolontariatu jako społecznego wymiaru bankowości.

W części przedpołudniowej odbyła się również wspólna konferencja prasowa z prezentacją wyników badań „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019, które przedstawili Prezes ZBP – Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Prezes GPW – Marek Dietl. Towarzyszyli im: Prezes Fundacji GPW – Anna Salamończyk-Mochel oraz Wiceprezes WIB – Waldemar Zbytek. Przy okazji Kongresu funkcjonowała również Studencka Strefa Medialna, w której aktywnie uczestniczyli dziennikarze studenccy.

Po przerwie, prezentowano przykłady dobrych praktyk w zakresie edukacji finansowej i przedsiębiorczości. Sesję plenarną puentowała uroczystość wręczenia wyróżnień dla szczególnie zasłużonych dla edukacji finansowej w 2018 roku. Wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach:

– dla najbardziej aktywnych jednostek samorządu terytorialnego (w Programie „Bankowcy dla Edukacji”)

Wyróznienia otrzymali:

  • Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński
  • Bartłomiej Przybyciel – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdynia

– dla najbardziej aktywnych wolontariuszy sektora bankowego (w Projekcie BAKCYL)

Wyróżnienia otrzymali:

  • Exequo –  Dariusz Maciuba (Santander), Karol Nowakowski
  • Marcin Stroński (BGŻ BNP Paribas)
  • Justyna Szczukiewicz (Santander)
  • Marta Kozielska (Bank Spółdzielczy w Zatorze)

– dla najbardziej aktywnych koordynatorów na uczelniach (w Programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”).

Wyróżnienie otrzymały:

  • dr Małgorzata Wosiek z Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • dr Agnieszka Huterska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr inż. Agnieszka Parkitna z Politechniki Wrocławskiej.

Podczas sesji panelowych poruszono takie zagadnienia jak m.in. inwestowanie długoterminowe, wspieranie przedsiębiorczości młodych osób, rola współpracy na rzecz odpowiedzialności społecznej czy wolontariat sektora finansowego w procesie edukacji ekonomicznej.

We wspólnym panelu WIB oraz Fundacji im. Lesława A. Pagi odbyła się debata pt. „Poprawa poziomu wiedzy finansowej Polaków jako warunek rozwoju kraju i lokalnych społeczności”. Uczestniczyli w niej Prezes Zarządu Banku BPS – Zdzisław Kupczyk, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego – Agnieszka Wachnicka oraz Starosta Miński – Antoni Jan Tarczyński. Dyskusję moderował Wiceprezes WIB – Waldemar Zbytek.

Wydarzeniu towarzyszyła przestrzeń networkingowa, w której przedstawiciele różnych podmiotów mieli możliwość nawiązania kontaktów i przedstawienia efektów swoich działań na rzecz edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości.