III Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości już 27 marca!

„Ponad 70 proc. Polaków, korzystających z bankowości internetowej nie zmieniło hasła do bankowości internetowej w ciągu ostatniego roku”, „Poziom oszczędności na obywatela w Polsce jednym z najniższych w Europie” – to tylko kilka wniosków płynących z raportów Związku Banków Polskich opublikowanych w 2018 roku. Pokazuje to jak ważnym wyzwaniem w dalszym ciągu pozostaje podnoszenie poziomu wiedzy Polaków z zakresu finansów, bankowości czy cyberbezpieczeństwa. Po raz trzeci forum dyskusji nad kierunkami rozwoju działań edukacyjnych w tych obszarach będzie zaplanowany na 27 marca br. III Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Komisja Nadzoru Finansowego.

Udział w wydarzeniu odbywającym się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik weźmie ponad 400 przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, uczelni, szkół, organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów.

Trzecia edycja Kongresu, odbywająca się również w Europejskim Tygodniu Pieniądza (25-29 marca br.) jest organizowana przez Warszawski Instytut Bankowości (operatora Programu „Bankowcy dla Edukacji”) oraz trzy fundacje działające we współpracy z sektorem finansowym: Fundację GPW, Fundację Think! oraz Fundację im. Lesława A. Pagi.

Kluczowym elementem Kongresu (oprócz czterech dedykowanych sesji panelowych) będzie część plenarna, w której swoje wystąpienia zapowiedzieli przedstawiciele najważniejszych instytucji patronackich. Odbędzie się również debata inauguracyjna z ich udziałem pt. „Kierunki rozwoju edukacji finansowej i postaw przedsiębiorczych w świecie nowoczesnych technologii”.

Podczas sesji panelowych będą poruszane takie zagadnienia jak m.in. inwestowanie długoterminowe, wspieranie przedsiębiorczości młodych osób, rola współpracy na rzecz odpowiedzialności społecznej czy wolontariat sektora finansowego w procesie edukacji ekonomicznej.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie przestrzeń networkingowa, w której przedstawiciele różnych podmiotów będą mieli możliwość nawiązania kontaktów i przedstawienia efektów swoich działań na rzecz edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości. Ponadto, organizatorzy zapowiadają konferencję prasowa z prezentacją wyników badań „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019, które przedstawią Prezes ZBP – Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Prezes Giełdy Papierów Wartościowych – Marek Dietl.

Rejestracja na Kongres trwa do 20 marca br., a więcej szczegółów, w tym bieżąca agenda znajduje się pod adresem: www.kef.edu.pl