Za nami ogólnopolska lekcja online: „Twój Bank Spółdzielczy: lokalne działania – globalne możliwości” prowadzona przez Krzysztofa Kokota – Wiceprezesa Zarządu BPS!

Lekcja o bankowości spółdzielczej

W spotkaniu z Krzysztofem Kokotem – Wiceprezesem Zarządu BPS, które odbyło się 23
listopada 2023 r., wzięło udział ponad 3 500 uczniów z blisko 150 szkół z terenu całej Polski!

Podczas lekcji zostało poruszonych wiele istotnych zagadnień m.in.:
– Specyfika bankowości spółdzielczej,
– Wspieranie lokalnej społeczności (przykłady, również dzieci i młodzież),
– Jak zostać właścicielem banku spółdzielczego?
– Kto jest właścicielem banku spółdzielczego
– Co potrafi Twój bank spółdzielczy? (nowoczesne technologie, cyberbezpieczeństwo, bankowość elektroniczna i mobilna)

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za obecność!