Rada Projektu BAKCYL

Konferencji „Horyzonty Bankowości” (12 czerwca) towarzyszyło spotkanie Rady Projektu BAKCYL z udziałem przedstawicieli banków partnerskich oraz zespołu BAKCYLA. W spotkaniu uczestniczył także Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, który odniósł się w swoim wystąpieniu do kwestii wzrostu reputacji sektora bankowego, obserwowanej w ciągu ostatnich lat.

Rada Projektu Bakcyl
Rada Projektu Bakcyl

Podsumowanie osiągnięć projektu BAKCYL w bieżącym roku szkolnym unaoczniło jak dynamicznie i wielokierunkowo rozwija się to przedsięwzięcie. Głównym wnioskiem z dyskusji było stworzenie wolontariuszom BAKCYLA możliwości prowadzenia zajęć nie tylko dla młodzieży, ale także dla seniorów.

Rada Projektu Bakcyl
Rada Projektu Bakcyl