Bankowcy dla Edukacji na Horyzontach Bankowości 2018

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji „Horyzonty Bankowości”, zorganizowanej 12 czerwca 2018, było drugie otwarte spotkanie środowiska fundacji bankowych i działów CSR ukierunkowane na wymianę doświadczeń w prowadzonych działaniach społecznych oraz dyskusję na temat możliwych obszarów stałej współpracy.

Spotkanie środowiska fundacji bankowych i działów CSR
Spotkanie środowiska fundacji bankowych i działów CSR

Jak wykazują badania nt. postrzegania sektora bankowego, przedstawione podczas spotkania, społeczna odpowiedzialność biznesu istotnie wpływa na zmianę opinii o bankach i bankowości. Stąd potrzeba rozmowy  o możliwościach szerokiego informowania o działaniach pro publico bono realizowanych przez sektor bankowy.

Spotkanie środowiska fundacji bankowych i działów CSR
Spotkanie środowiska fundacji bankowych i działów CSR