Wizyta uczniów z PSP nr 3 w Brzegu w Warszawie

W dniu 3 czerwca 2022 r. Warszawski Instytut Bankowości gościł grupę uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu. Wizyta jest efektem nawiązanej współpracy z Gminą Brzeg.

W trakcie spotkania uczniowie wysłuchali dwóch wykładów eksperckich, które poprowadzili przedstawiciele ING Banku Śląskiego (bank partnerski projektu BAKCYL).

Prelekcję na temat Bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni wygłosił Pan Maciej Ogórkiewicz – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa IT. Z kolei o zachodzących zmianach klimatycznych w swoim wystąpieniu opowiedział Pan Damian Kot – Starszy Ekspert Ryzyka finansowego, Centrum Eksperckie ESG Innowacje. Uczniowie mieli także okazję zwiedzić siedzibę Giełdy Papierów Wartościowych.

Serdecznie dziękujemy ING Bankowi Śląskiemu oraz Fundacji GPW za pomoc w organizacji spotkania.