Znamy laureatów etapów wojewódzkich Konkursu Europejski Quiz Finansowy!

Przeprowadzono 15 etapów wojewódzkich, w wyniku których z każdego wyłoniono 3 najlepsze zespoły. Etap wojewódzki dla regionu podlaskiego nie został przeprowadzony z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszonych zespołów. Do dalszego etapu, tj. półfinału Konkursu zakwalifikowało się łącznie 48 zespołów z 16 województw.


W etapach wojewódzkich najlepsi okazali się uczniowie z SP nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie. Uzyskali maksymalną liczbę punktów oraz najlepszy wynik czasowy ze wszystkich rywalizujących zespołów. 


Bank rozbili także uczniowie z SP nr 1 im . H. Sienkiewicza w Zielonej Górze, do których należy całe podium (trzy najlepsze wyniki w województwie lubuskim). 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!!

Pełna lista laureatów dostępna na stronie: https://eqf.wib.org.pl/etap-wojewodzkie-16/