Sektor finansowy edukuje razem z samorządami

30 stycznia 2017. w Brzegu (woj. opolskie) podpisano pierwsze w Polsce porozumienie o współpracy
w zakresie edukacji ekonomicznej pomiędzy sektorem finansowym a średniej wielkości samorządem lokalnym. Sygnatariuszami dokumentu „Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora finansowego z samorządami” są Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Gmina Brzeg.

Porozumienie z Gminą Brzeg
Porozumienie z Gminą Brzeg

Jak przekonują przedstawiciele stron porozumienia edukacja ekonomiczna jest niezbędnym elementem przygotowania młodego człowieka do życia we współczesnym świecie, zaś skuteczna realizacja tego zadania wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego oraz inne odpowiedzialne za edukację w tym zakresie.

Koń nie chciał iść, piany dostał, a potem ruszył galopem. Biorę aptekaleki24 ją kilkanaście minut przed i dzięki temu jestem w pełnej gotowości po chwili. Zapewne widziałeś już reklamę tego środka w tv i chciałbyś wiedzieć coś więcej.

 

Czytaj więcej…