Wrocław pierwszym miastem, które podpisało porozumienie dla edukacji ekonomicznej dzieci, młodzieży, studentów i seniorów

15 grudnia 2016 we Wrocławiu podpisano pierwsze w Polsce porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym. Sygnatariuszami dokumentu „Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora finansowego z samorządami” są Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Gmina Wrocław.

Podpisanie porozumienia BdE Wrocław
Podpisanie porozumienia BdE Wrocław

Bezpośrednim celem Porozumienia jest współpraca przy realizacji działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i finansów, skierowanych do dzieci, młodzieży, studentów i seniorów, realizowanych w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej Sektora Finansowego, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości.