Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII do udziału w konkursie „Krzyżówka z EduAkcją”

Konkurs trwa od 10 do 25 maja 2023 roku.

Uczestnik ma za zadanie:

  1. Rozwiązać krzyżówkę i odgadnąć hasło.
  2. Przedstawić znaczenie hasła dowolną metodą graficzną/fotograficzną/plastyczną.
  3. Przesłać skan/zdjęcie pracy jako pliku JPG, JPEG lub PNG wraz z formularzem zgłoszeniowym (podpisanym odręcznie lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres: konkurs.eduakcja@wib.org.pl do 25 maja 2023 r.

Krzyżówka, formularz zgłoszeniowy, a także regulamin zostaną udostępnione 10.05.2023 r. na stronie: bakcyl.wib.org.pl/projekty-partnerskie/eduakcja

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe:

  1. miejsce – 500 zł
  2. miejsce – 400 zł
  3. miejsce – 300 zł
  4. miejsce – 200 zł
  5. miejsce – 100 zł

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania:

Więcej informacji o projekcie EduAkcja: