Ostatnie dni na zgłoszenie zespołów do SIGG’20!

SIGG to internetowa gra inwestycyjna realizowana za pośrednictwem specjalnie przygotowanej do tego celu platformy edukacyjnej. W Grze mogą uczestniczyć zespoły uczniów (od 2 do 4 osób) szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych pod opieką nauczyciela. 

Organizatorem Konkursu jest Giełda Papierów Wartościowych oraz Fundacja GPW. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości jest parterem projektu. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 22 października br.

Procedura zgłoszenia zespołu do Konkursu:

·       Rejestracji dokonuje nauczyciel – opiekun grupy, który rejestruje szkołę oraz dodaje nazwy zespołów na https://sigg.gpw.pl/.

·       Następnie, każdy z uczniów zakłada własne konto, wskazując zarejestrowaną szkołę, nauczyciela oraz zespół.

Więcej informacji na stronie: https://sigg.gpw.pl/

Kontakt: sigg@gpw.pl