Trwa rekrutacja do 20. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej

SIGG to internetowa gra inwestycyjna realizowana za pośrednictwem specjalnie przygotowanej do tego celu technologicznej platformy edukacyjnej GPWtr@der, która wiernie oddaje rynek giełdowy i pozwala na naukę mechanizmów giełdowych oraz symulowanie inwestycji w instrumenty finansowe notowane na GPW.

SIGG składa się z dwóch części:

• inwestycyjnej – polegającej na inwestowaniu wirtualnych pieniędzy w akcje i ETF-y oraz kontrakty terminowe,

• edukacyjnej – polegającej na samokształceniu i weryfikacji zdobytej wiedzy poprzez wyzywanie na pojedynki wiedzy innych uczestników projektu.

W SIGG uczestniczą zespoły uczniów (od 2 do 4 osób) szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski pod opieką nauczyciela. Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe: łączna pula nagród wynosi ponad 90.000 zł! Organizatorem Konkursu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundacja GPW. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości jest partnerem projektu.

Zgłoszenia:

Rejestracja zespołów trwa do 22 października 2021 r. Rejestracji dokonuje nauczyciel – opiekun grupy, który rejestruje szkołę oraz dodaje nazwy zespołów na https://sigg.gpw.pl/.
Następnie, każdy z uczniów zakłada własne konto, wskazuje szkołę, nauczyciela oraz zespół.

Kontakt w sprawie Konkursu: sigg@gpw.pl