XIV Klub Liderów Studenckich za nami!

20 grudnia 2023 r. odbyło się XIV Spotkanie Klubu Liderów Studenckich pn. „Młodzi inwestują, czyli o pierwszych krokach w świecie inwestycji i zasadach odpowiedzialnego budowania kapitału”. Gościem specjalnym spotkania był Grzegorz Chłopek, Wiceprezes Zarządu PKO TFI. W wydarzeniu wzięło udział 36 Liderów Studenckich z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Gdańska, Łodzi, Lublina i Szczecina, reprezentujących samorządy studenckie, koła naukowe, organizacje studenckie i młodzieżowe. 

W czasie spotkania został poruszony szereg interesujących zagadnień. Uczestnicy mogli się dowiedzieć, czym są fundusze inwestycyjne, jaka jest ich osobowość prawna oraz w jaki sposób są zarządzane. Poznali rodzaje funduszy oraz zdobyli informacje o tym, że fundusze dopasowywane są do inwestorów na podstawie wypełnionej wcześniej ankiety MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Umożliwia ona dobranie funduszy m.in. do wieku inwestorów, wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego czy poziomu tolerancji ryzyka.

W czasie spotkania Grzegorz Chłopek opowiadał o tym, jak zacząć inwestować i wprowadzić inwestowanie w nawyk. Mówił także, że ważne jest, aby przejrzeć swój budżet i zaplanować nawet małą kwotę do zainwestowania od razu po wypłacie, co pozwala na  systematyczność. Wiceprezes Zarządu PKO TFI podkreślił, że w inwestowaniu bardzo istotne są regularność i długoterminowość, a także dywersyfikacja portfela, dzięki której kapitał podlega mniejszym wahaniom.

W czasie spotkania poruszona została również tematyka emerytalna. Z badań wynika, że aż 90-95% obecnie studiujących dożyje wieku emerytalnego i będzie korzystało ze świadczeń emerytalnych przez około 20 kolejnych lat. W młodości człowiek raczej się nad tym nie zastanawia, jednak emerytura jest jednym z największych wydatków w życiu i dobrze jest zadbać o nią dużo wcześniej, na przykład poprzez inwestowanie, które daje możliwość pomnażania kapitału na przyszłość.

Spotkanie zakończyło się sesją pytań i odpowiedzi, w czasie której Grzegorz Chłopek udzielił odpowiedzi na szereg pytań uczestników spotkania.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID). Pełna treść noty prawnej znajduje się na stronie PKO TFI w zakładce Nota prawna.

 

XIV Klub Liderów Studenckich jest realizowany w ramach projektu „Aktywny Student” stanowiącego zadanie zlecone MEiN w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.