KEFiP 2023 – drugi dzień wydarzenia za nami

Pięć sesji panelowych o różnorodnej tematyce czyli pięć filarów drugiego dnia VII Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który w formule online odbył się 23 marca 2023 r. Podjęto tematy edukacji finansowej dzieci i młodzieży, edukacji w obszarze inwestowania, zagadnień dotyczących kompetencji cyfrowych i cyberbezpieczeństwa, ekologii i seniorów w świecie nowoczesnych finansów.

Dzień otworzyła sesja dedykowana edukacji finansowej dzieci i młodzieży zatytułowana „Ewolucja czy rewolucja? – rok 2023/2024 wyzwaniem dla edukacji ekonomicznej” w ramach której odbyły się dwie debaty. Głównym bohaterem pierwszej był nowy przedmiot szkolny biznes i zarządzanie, drugiej Krajowa Strategia Edukacji Finansowej. Wzięli w nich udział przedstawiciele instytucji państwowych, fundacji, środowiska akademickiego i bankowego.

Edukacja w obszarze inwestowania to odpowiedzi na pytania „Dlaczego warto i w co inwestować na GPW?”, „Jak pogodzić inwestowanie z oszczędzaniem, czyli teoria pięciu świnek w praktyce” oraz „Serce, czy rozum? Jak zacząć inwestować na giełdzie i dobrać instrumenty do siebie?”.

W sesji panelowej „Lepiej zapobiegać niż leczyć. Kształtowanie właściwych postaw i rozwijanie świadomości cyfrowej Polaków” podjęto temat dezinformacji, cyberbezpieczeństwa finansów, postępu technologicznego oraz – używając piłkarskiej metafory – potrzeby grania do jednej bramki, czyli tego jak działać międzysektorowo, by upowszechniać wiedzę, podnosić świadomość cyfrową i przeciwdziałać cyberzagrożeniom.

Podczas Kongresu poruszona została także niezwykle ważna i aktualna tematyka ekologii, ekonomii umiaru i wyzwań ESG w kontekście postaw konsumenta. Bohaterami ostatniego panelu byli seniorzy i ważne w ich kontekście tematy wkluczenia cyfrowego oraz finansów emerytalnych.